Čtenářský koutek

Pokud Vás zajímají naše knihy, nabízíme Vám zde zajímavé ukázky a také další zajímavé texty z knih, které vyšly v našem nakladatelství.

Navazujeme zde na původní čtenářský koutek, který tímto způsobem v budoucnosti plánujeme dále rozvíjet.

 

27.8.2011

Životní příběh knížete apoštolů

Životní příběh knížete apoštolů
Jsem vděčný otci Mauru Leporimu nejen za to, co v této knize napsal, ale také za to, jak to napsal. Při četbě jsem si znovu ověřil, jaký div představuje dobře napsaný text: uvádí nás do vyprávěných skutečností – v tomto případě do životního příběhu Šimona zvaného Petr –, můžeme jej svýma očima vidět a prožít ve svém srdci, jako bychom mu byli sami přítomni. více

Sekce: čtenářský koutek


26.8.2011

Dorozumění

Dorozumění
Báseň Václava Renče ze sbírky Přesýpací hodiny. Václav Renč je mezi svými čtenáři známý především jako autor velikých mariánských skladeb, zejména Popelky Nazaretské. Ve své poslední lyrické sbírce Přesýpací hodiny se však představil jako autor srozumitelné spirituální lyriky. více

Sekce: čtenářský koutek


11.8.2011

Boží kurýr - text z knihy Šarlatový a černý od J. P. Gallaghera

Boží kurýr - text z knihy Šarlatový a černý od J. P. Gallaghera
Pokud Kongregace pro šíření víry potřebovala oživení, nové lidi a nový směr k tomu, aby se vypořádala s problémy doby po první světové válce, bylo totéž stejně důležité pro Posvátnou kongregaci Svatého oficia, hned po papeži nejvyššího arbitra ve věcech víry a morálky a přímou nástupkyni inkvizice, jež v roce 1938 čelila větším výzvám než kdykoli předtím ve své historii. Rozvoj rozhlasu, rozsáhlá produkce knih, novin a časopisů pro stále vzdělanější společnost, „moderní názory“ na sexuální otázky, rozvody a vlastně všechna tato témata se střetávala s učením církve, které Svaté oficium (název instituce byl v roce 1966 změněn na Kongregaci pro nauku víry) bránilo. více

Sekce: čtenářský koutek


9.8.2011

Tichá modlitba

Tichá modlitba
Edita Steinová byla ženou modlitby. Měla zvláštní povolání k tiché modlitbě, k tichému rozhovoru s Bohem, a právě to ji přivedlo na Karmel a skrze ně Boha nově a hlouběji poznala. V roce 1941, osm let po vstupu do řádu, napsala Wege der Gotteserkenntnis (Cesty k poznání Boha). Už samotný název ukazuje, že touha jejího srdce nijak nezeslábla. více

Sekce: čtenářský koutek


9.8.2011

Maria vzor manželky a matky - myšlenky Edity Steinové

Maria vzor manželky a matky - myšlenky Edity Steinové
Edita se na manželství dívala realisticky, ale věděla, že mnoho mladých lidí má o této oblasti hodně iluzí a naivních představ. Když na jedné přednášce v Mnichově mluvila k mladým učitelkám, muselo pro ni být zábavné sledovat výrazy jejich tváří. Mladé dívky těšící se na šťastný rodinný život, najednou uslyšely: „Jsem přesvědčena, že součástí i těch „nejšťastnějších“ manželství je jistá míra mučednictví a že je to spíše pravidlem než výjimkou.“ více

Sekce: čtenářský koutek


29.6.2011

Jak se nenechat polapit konformismem?

Jak se nenechat polapit konformismem?
Už jste někdy viděli špačky na poli? Stačí, aby vzlétl jeden nebo dva ptáci, a celé hejno se vznese za nimi. Také spousta dalších zvířat se chová stádně, například Rabelaisovy ovce. Při plavbě na moři koupí jeho hrdina Panurgos od obchodníka ovci a hodí ji do moře. Zbytek stáda, který zůstal majetkem obchodníka, se vrhne za ní spolu s majitelem zavěšeným na posledním zvířeti a všichni se utopí. více

Sekce: čtenářský koutek


22.6.2011

Číst blahoslavenství ve světle nových situací

Číst blahoslavenství ve světle nových situací
Tato kniha obsahuje rozjímání o evangelijních blahoslavenstvích, jež jsem v přítomnosti papeže Benedikta XVI. předložil Papežskému domu v době adventní r. 2006 a postní r. 2007. více

Sekce: čtenářský koutek


20.6.2011

... tudíž nákup knížky s touto stovkou úvah není zrovna tím nejlepším nápadem?

... tudíž nákup knížky s touto stovkou úvah není zrovna tím nejlepším nápadem?
Proč bychom si však měli koupit a hlavně přečíst právě tuto knížku? Protože otec Raniero Cantalamessa, jehož prostý a uchvacující způsob kázání si již získal veliké množství příznivců, dokáže nabídnout krátké úvahy, které nejsou odtržené od života a které zároveň ponechávají prostor pro tajemství, pro půvab nového, opravdovějšího, a tudíž krásnějšího života. více

Sekce: čtenářský koutek


17.6.2011

Co je to Karmel? Předmluva ke knize Svatí Karmelu

Co je to Karmel? Předmluva ke knize Svatí Karmelu
Pokud je pravda – jak ujišťuje velký teolog Hans Urs von Balthasar – že v církvi není člověk, jenž by nemohl být Karmelu za něco vděčný, pak je kniha otce Antonia M. Sicariho určena nejen velké karmelitánské rodině, ale i každému věřícímu, který si chce přečíst vyprávění o Božích zázracích v lidství světců. více

Sekce: čtenářský koutek


22.5.2011

Babičko, proč jsem na světě?

Babičko, proč jsem na světě?
Na světě může být tolik otázek... a myslím, že by se těžko našla otázka, kterou by ještě nevyslovilo nějaké dítě. Můj čtyřletý vnuk se mne už ptal na tolik věcí..., většinu otázek, a těch nejnesmyslnějších zvlášť, už pravděpodobně spotřeboval. A přesto se stále najdou takové, kterými mne překvapí. více

Sekce: čtenářský koutek


11.4.2011

YOUCAT - Předmluva papeže Benedikta XVI.

YOUCAT - Předmluva papeže Benedikta XVI.
Milí mladí přátelé! Dnes vám doporučuji k četbě zcela mimořádnou knihu. Mimořádnou svým obsahem i způsobem, jakým spatřila světlo světa. Rád bych vás seznámil s tím, jak byla vytvořena, protože tak hned vyjde najevo, čím je tato kniha tak zvláštní. více

Sekce: čtenářský koutek


18.3.2011

Divnej chlápek s kytkou

Divnej chlápek s kytkou
Jako dítě jsem neměl příliš rád květiny. Jako kluk jsem je považoval za spíše ženskou záležitost. Proto jít si s kytkou pro vysvědčení mi vždy působilo hotové utrpení. I později, když jsem začal nosit kytky některým dívkám, jsem si v duchu říkal, proč nemají raději salám, knihu, nebo prostě něco užitečného… více

Sekce: čtenářský koutek


13.3.2011

Dá se změnit?

Dá se změnit?
Jaká (jaký) jsi za svobodna, taková (takový) budeš v manželství. Jen to kladné v tvém životě bude kladnější a to záporné výrazněji negativní. (Josh McDowell) více

Sekce: čtenářský koutek


6.3.2011

Vzít vás do svého srdce

Vzít vás do svého srdce
Dva výkřiky a dvě bytosti si padly do náručí. Bezděčný, instinktivní pohyb, který nebylo možno předvídat, který by nic nemohlo zadržet. První se vzchopil muž, ačkoli bychom čekali pravý opak. „Slečno,“ zakoktal a vymanil se z objetí, „odpusťte mi to. Vidíte, že jsem se dočista zbláznil.“ „Pak jsem se zbláznila i já,“ odpověděla Klotylda a spustila lehýnce ruce podél těla. „Ne, nezbláznili jsme se ani jeden ani druhý a zbytečně se omlouváme. Objali jsme se jako dva velmi nešťastní přátelé, to je všecko… více

Sekce: čtenářský koutek


28.2.2011

Ilustrace se mi rovnou vybavují

Ilustrace se mi rovnou vybavují
Ilustrátorku Markétu Laštuvkovou znají čtenáři už z několika knih vydaných Karmelitánským nakladatelstvím. Tato akademická malířka, která se věnuje ilustracím dětských knih i poezie, malbě i grafice. více

Sekce: čtenářský koutek


22.2.2011

"Seš debil", křičel nějaký cizí kluk na mou dceru...

"Seš debil", křičel nějaký cizí kluk na mou dceru...
Jednou jsem se svými dvěma dětmi zakotvil v občerstvení McDonald’s. Po nasycení jsem popíjel Café latte a děti dováděly v dětském koutku. Tu jsem si všiml, že na mou dvouletou dceru Terezku doráží nějaký cizí kluk, asi čtyřletý. Hned jsem však nezakročil, aby se dcerka postupně otrkávala životem. Nicméně jsem si přisedl blíže, abych v případě nouze nejvyšší mohl provést záchranný výsadek. více

Sekce: čtenářský koutek


26.1.2011

Křesťan má kořeny v Kristu

Křesťan má kořeny v Kristu
Křesťanský čas se liší od jakéhokoli jiného času tím, že je bytostně poznamenán časem Ježíšovým. V křesťanském čase nadále trvá čas Kristův: ovšem nikoli tak, že by byl křesťanský čas s Pánovým naprosto totožný, neboť v jeho čase je cosi neopakovatelného a charakteristického pouze pro něho, ovšem právě jeho čas dodává času křesťanskému specifický rys. Chceme-li jako křesťané vědět, jakým způsobem přistupovat k času, měli bychom zaměřit pozornost na Ježíše a podívat se, jak on žil v čase. více

Sekce: čtenářský koutek


19.1.2011

Mince, která má jen líc

Mince, která má jen líc
Oblíbený autor Karmelitánského nakladatelství zahajuje stovkou svých „minutových“ zamyšlení novou knižní řadu „Na minutu s ...“. V této publikaci si v myšlenkových „jednohubkách“ všímá nejrůznějších stránek lidského života. Nabízená zamyšlení je třeba nechat – podobně jako jednohubky na jazyku – volně rozplynout v našich vlastních úvahách. více

Sekce: čtenářský koutek


12.1.2011

Sportem ku zdraví

Sportem ku zdraví
Velkým přínosem dnešní moderní doby s vyspělou technikou je skutečnost, že sport už není výsadou pouze oněch fyzicky zdatných, odvážných, houževnatých a, v duchu Fügnerova hesla „Ni zisk ni slávu“, nezištných borců. Dnes dík vyspělé technice může sportovat kde kdo. Stačí sednout si před televizní obrazovku. více

Sekce: čtenářský koutek


5.1.2011

Krokodýl s tlamou dokořán

Krokodýl s tlamou dokořán
Humor nesmí chybět. Vybíráme vtipy o mniších, jak je v knize Abba, proč nosíš tak těsné sandály? zpracoval R. Kern. více

Sekce: čtenářský koutek


13.12.2010

Nebeská hvězda - Josef Mühlberger

Nebeská hvězda - Josef Mühlberger
Mezi lidmi je rozšířeno zbožné mínění, že hvězda, která vedla krále z Východu, se znovu rozzáří s blížící se dvanáctou svatou nocí a bude putovat nad příbytky lidí. Toto poselství nebes prý mohou pozorovat jen vyvolení. A přesto kdysi vazač košťat v jedné zapadlé vesnici spatřil hvězdu přejít nad svou chýší. Odehrálo se to tak... více

Sekce: čtenářský koutek


21.11.2010

Dogmatika pro studium i pastoraci - Předmluva Gerharda L. Müllera

Dogmatika pro studium i pastoraci - Předmluva Gerharda L. Müllera
Deset let poté, co Katolická dogmatika vyšla poprvé, se ke čtenářům dostává její sedmé vydání s aktualizovaným přehledem literatury. Oproti široce rozšířenému mínění si reflektovaná víra stále nachází cestu k dnešnímu člověku. Současný člověk je v duchu a ve svobodě stále oním „posluchačem slova“ a adresátem svobodného Božího jednání v dějinách. více

Sekce: čtenářský koutek


19.11.2010

Jakým jazykem mluví Bůh?

Jakým jazykem mluví Bůh?
Kam jsem se v poslední době hnula, tam se probíralo pět jazyků lásky. Je to nějaká móda. Pěkná a zajímavá móda. Dost praktická, řekla bych. Tuhle jsem zase seděla na nějakém dýchánku a jedna z přítomných dam horlila pro jazyky lásky. více

Sekce: čtenářský koutek


19.11.2010

Bezpodmínečná důvěra

Bezpodmínečná důvěra
Onehdy za mnou přišla moje dcera Anička se zvídavým dotazem. „Mami, co je to bezpodmínečná důvěra?“ „Kdes to vzala?“ podivila jsem se já. „Ále, čtu teď dopis Římanům. Tak co to teda je?“ „No bezpodmínečná znamená, že si nedáváš žádné podmínky, že důvěřuješ vždycky, i když nerozumíš nebo se ti to zdá divné, prostě vždycky.“ Zdálo se, že to chápe, a další otázka na sebe nedala dlouho čekat: „Aha, a je to důležitý?“ To je typická moje dcera. Žádné zbytečnosti v hlavě nedržet. „No jasně. To je to nejdůležitější, co v životě potřebuješ mít: bezpodmínečnou důvěru k Bohu.“ Anička spokojeně odešla do svého pokoje a já jsem se zase vrátila ke své původní práci, ke škrábání brambor. Ale ta otázka mi nedávala klid. více

Sekce: čtenářský koutek


19.11.2010

Cesta z práce

Cesta z práce
Únavný den. Spousta lidí, mnoho povyku, přemíra pokynů, žádostí a příkazů. Každý, koho jsem dneska potkala, ode mne něco chtěl. Cítím se úplně prázdná, spotřebovaná, vyčerpaná. Až přijdu domů, nic jiného mne nečeká. Zase nastane kolotoč pokynů, žádostí a příkazů. Můj čas nepatří mně. Patří mému zaměstnavateli a mé rodině. více

Sekce: čtenářský koutek


18.11.2010

Bůh klepe (Boží hod vánoční 1978)

Bůh klepe (Boží hod vánoční 1978)
Když se zadíváme na vánoční liturgii církve, může nám připadat jako vzácná látka, která je utkána z rozmanitých vláken: z vláken Starého zákona, žalmů a proroků, listů Pavlových a konečně z různých barevných odstínů tří evangelistů – Matouše, Lukáše a Jana. Dva z nich, Lukáš a Jan, však tvoří vlastní dvojzvuk, na kterém stojí a ve kterém tkví vánoční víra církve. Kdybychom některého z nich odstranili, bylo by narušeno samo vánoční tajemství. Lukáš, který ve svém podání více vychází z toho, jak o všem rozjímala a ve svém srdci uchovávala Maria, nám ve své zprávě umožňuje rozpoznat lidskou blízkost, mateřské teplo a srdečnost, s níž Matka Páně prožila události svaté noci. více

Sekce: čtenářský koutek


18.11.2010

Dogmatika pro studium i pastoraci - Úvodní slovo arcibiskupa Dominika Duky

Dogmatika pro studium i pastoraci - Úvodní slovo arcibiskupa Dominika Duky
Vážení čtenáři, dostáváte do rukou překlad sedmého vydání vysokoškolské učebnice dogmatiky německého teologa a řezenského biskupa Gerharda Ludwiga Müllera, žáka profesora teologie a mohučského biskupa kardinála Karla Lehmanna, který po dvě desetiletí předsedal Německé biskupské konferenci. více

Sekce: čtenářský koutek


12.11.2010

Marie Svatošová napsala o knize Oskar a růžová paní

Marie Svatošová napsala o knize Oskar a růžová paní
Už léta se snažím lidi kolem sebe učit doprovázení nemocných a umírajících a často mívám pocit, že házím hrách na stěnu. Někteří si zacpou uši a utíkají přede mnou, jakoby jim hořelo za zády. Nejspíš je to tím, že to neumím tak, jako Eric-Emmanuel Schmitt. více

Sekce: čtenářský koutek


5.11.2010

Tužka

Tužka
Bylo jednou jedno dítě, které pozorovalo dědečka při psaní dopisu. V jednom okamžiku se ho zeptalo: „Dědečku, sepisuješ příběhy, které jsme spolu prožili? Není to náhodou vyprávění o mně?“ více

Sekce: čtenářský koutek


3.11.2010

Hledající

Hledající
Toto je příběh hledajícího muže. Hledající je někdo, kdo hledá. Není to nutně ten, kdo nachází. Ani to není někdo, kdo ví, co hledá. Je to jednoduše člověk, pro něhož je život hledáním. více

Sekce: čtenářský koutek


27.10.2010

Sv. Martin (světec 4. století)

Sv. Martin (světec 4. století)
Narozdíl od egyptských anachórétských zkušeností duchovního zápasu, který se odehrává v samotě pouště a má podobu přímých ataků mnicha zlem, je martinovský způsob zápasu zasazen do konkrétního každodenního života. Zápasy se neodehrávají na nehostinné poušti, ale ve městech a venkovských osídleních, mezi všemi skupinami lidí gallské společnosti. více

Sekce: čtenářský koutek


25.10.2010

Symeón Nový teolog (byzantský autor 10./11. století, zhruba současník svatého Vojtěcha)

Symeón Nový teolog (byzantský autor 10./11. století, zhruba současník svatého Vojtěcha)
Zvláštní místo má v Symeónově pojetí skrytá modlitba (krypté meleté). Souvisí s tradicí neustálé modlitby či modlitby Ježíšovy, i když přímo tento pojem u Symeóna nenajdeme. V začátcích své duchovní cesty přijal radu, »maličký příkaz« svého duchovního otce Symeóna, který mu půjčil knihu Marka Mnicha (neboli Askety, srov. 20.3.4). Marek byl autorem devíti drobných teologických a duchovních textů. více

Sekce: čtenářský koutek


19.10.2010

Co mohou laici - Nejen co mohou, ale také co zmohou

Co mohou laici - Nejen co mohou, ale také co zmohou
Úvaha Hanse Maiera Nastává hodina laiků? (Perspektivy 7/2001) srozumitelně charakterizuje dělbu práce mezi kleriky a laiky v církvi v nesnadné situaci dnešního světa. Sugestivní vliv sekularizovaného prostředí vnáší nejistotu do myslí a srdcí mnohých věřících a působí rozpaky nad věkovitou církevní praxí. více

Sekce: čtenářský koutek


18.10.2010

Předmluva Marie Svatošové ke knize Příběhy nejen pro nemocné

Předmluva Marie Svatošové ke knize Příběhy nejen pro nemocné
Po přečtení knihy Sonji Bachlové Příběhy nejen pro nemocné jsem zatoužila poznat autorku osobně a strávit s ní aspoň pár chvil. Jsem si jistá, že bychom si i přes můj jazykový handicap (německy se nedomluvím), výborně porozuměly. Určitě víc než s jejími kolegy novináři, kteří čas od času, většinou v okurkové sezoně, obcházejí hospice a dožadují se příběhů, protože potřebují časopis něčím „vycpat“ a příběhy čtenáře oslovují nejvíce. více

Sekce: čtenářský koutek


16.10.2010

Stížnost na Boha

Stížnost na Boha
Nedávno jsem četla v novinách pod titulkem Soud vznáší žalobu proti Bohu prapodivnou noticku. Jistý soudní dvůr v Rumunsku zamítl žalobu muže, který hodlal žalovat Boha kvůli „podvodu, zklamání důvěry a korupci“. Státní zástupce odůvodnil své rozhodnutí tím, že Bůh „není právnická osoba“, a tedy „nemá adresu“. více

Sekce: čtenářský koutek


15.10.2010

Rozmlouvat s anděly druhých

Rozmlouvat s anděly druhých
Uctívání andělů bylo aktuální všude a v každé době, v naší epoše je však naléhavé ještě z jednoho důvodu. Nevystavuje snad rozvoj dopravních prostředků a horečnaté opojení z rychlosti, které je dnešním lidem vlastní, nás všechny daleko většímu nebezpečí, jež zase následně vyvolává potřebu zvýšené ochrany? A nejsou snad andělé stvořeni k tomu, aby člověka chránili? více

Sekce: čtenářský koutek


14.10.2010

Žába ve studni

Žába ve studni
V klidných hodinkách mi občas vytane před očima tvář mého osmaosmdesátiletého strýčka, kterého jsem navštívila krátce před smrtí. Ležel v nemocnici na jednotce intenzivní péče. Bylo to nutné, když se ke zlomenině kyčelního krčku přidal ještě těžký zápal plic. Jeho stav se kriticky zhoršoval a už jen s velikou námahou dýchal. Ještě větší problémy mu dělalo mluvení. Pohled starého muže se upíral kamsi do dálky. Hleděl z okna na zářivou modrou oblohu. Neodtrhl od ní pohled, ani když s námi mluvil. „Jak se ti daří?“ zeptala jsem se. Jeho odpověď mě trochu zaskočila: „Vlastně jsem celkem v pořádku!“ více

Sekce: čtenářský koutek


13.10.2010

Vybíráme z knižního rozhovoru s Petrem Příhodou

Vybíráme z knižního rozhovoru s Petrem Příhodou
Petr Příhoda (1939) je původním povoláním psychiatr. Od roku 1992 přednáší lékařskou etiku na UK. Je externím komentátorem Českého rozhlasu 6 a redaktorem Perspektiv (přílohy Katolického týdeníku) a pravidelně publikuje i na stránkách Katolického týdeníku v rubrice komentáře. více

Sekce: čtenářský koutek


17.9.2010

Milosrdenství dnes

Milosrdenství dnes
Každý den se znovu, a to v nejrůznějších souvislostech, objevuje otázka: Co je opravdu milosrdenství? Kde leží hranice mezi milosrdenstvím, lehkomyslností a bezprávím? Není někdy přísnost milosrdnější než chování, které vše nechává plavat („everything goes“)? více

Sekce: čtenářský koutek


7.9.2010

Stavba

Stavba
Muž přišel do lomu, kde pracoval. Spatřil spoustu lidí, jak nosí kusy kamene. Všichni dělali to samé, ale každý jiným způsobem. více

Sekce: čtenářský koutek


23.8.2010

Ve znamení utrpení

Ve znamení utrpení
Vyhraněné mystické zaměření Jana Pavla II. nacházelo plný výraz ve způsobu, jakým prožíval a vnímal utrpení. Utrpení chápal jako určitou formu dostiučinění i jako sebedarování ve prospěch lidstva. Právě o tom také vypovídají slova, která pronesl u příležitosti své operace v roce 1996: „V těchto dnech mé nemoci mám příležitost ještě hlouběji porozumět hodnotě služby, kterou mi Pán v církvi svěřil jakožto knězi, jakožto biskupovi, jakožto nástupci svatého Petra. Její součástí je rovněž dar utrpení.“ Již o dva roky dříve, přesně 25. května 1994, kdy se vrátil do Vatikánu poté, co byl hospitalizován kvůli zlomenině stehenní kosti, napsal o svém utrpení toto: „Chci poděkovat za tento dar. Pochopil jsem, že je to nezbytný dar. Papež musel být vzdálen od tohoto okna po čtyři týdny. Musel i letos projít utrpením podobně, jako jím procházel před třinácti lety.“ více

Sekce: čtenářský koutek


23.8.2010

"Kdybych nebyl papežem, byl bych už v Medžugorji jako zpovědník"

"Kdybych nebyl papežem, byl bych už v Medžugorji jako zpovědník"
Jeho zbožná láska k Panně Marii ještě vzrostla, když vyšlo najevo, že třetí fatimské tajemství se vztahovalo na zmíněný atentát v roce 1981. Podle vyjádření svědků, kteří mu byli nablízku, Jan Pavel II. dával tuto dramatickou událost do souvislosti se zjevením Královny Míru v Medžugorji v bývalé Jugoslávii, které začalo na konci června téhož roku. Jako potvrzení této skutečnosti slouží dále pro toho, kdo věří, poselství Panny Marie z 25. srpna 1994. V těchto dnech se připravovala pastorační cesta Jana Pavla II. do Chorvatska, která se měla uskutečnit ve dnech 10.-11. září téhož roku. V poselství se říká: „Drahé děti, dnes jsem s vámi sjednocena v modlitbě obzvláštním způsobem. Modlím se za dar pobytu svého milovaného syna ve vaší vlasti. Modlete se, děti, za zdraví mého nejvíce milovaného syna, který trpí, já jsem si ho ale vybrala právě pro tyto časy.“ více

Sekce: čtenářský koutek


21.7.2010

S úsměvem mezi těmi nejchudšími

S úsměvem mezi těmi nejchudšími
Dne 16. srpna 1948 začala sestra Terezie uskutečňovat to, co po ní chtěl její Pán. Neměla střechu nad hlavou, byla vybavena jediným bílým sárí, do jakého se oblékají ty nejchudší ženy v Bengálsku. Když opustila Entally a svou původní kongregaci, bylo jí osmatřicet. V kapse měla pět rupií, ale její srdce bylo plné nezdolné víry. více

Sekce: čtenářský koutek


20.7.2010

Temné noci Matky Terezy - připravovaný titul

Temné noci Matky Terezy - připravovaný titul
Nestává se každý den, že by vám zavolala jedna z nejznámějších žen světa. Mně se to přihodilo v roce 1990, kdy jsem pracoval jako zpravodaj katolického týdeníku The Universe, který měl tehdy sídlo kousek od Farringdon Road v Londýně. Tou dobou se v parlamentu projednávala úprava interrupčního zákona z roku 1967 a vypadalo to, že časová hranice pro provádění potratů se pro většinu interrupcí sníží z dvaceti osmi týdnů na dvacet čtyři. Chtěl jsem zapůsobit na vydavatele, takže jsem zatelefonoval na ústředí Misionářek lásky v Kalkatě a požádal jsem, abych mohl mluvit s Matkou Terezou a získat její komentář... více

Sekce: čtenářský koutek


18.6.2010

Obrácení

Obrácení
Ježíšova první slova v Markově evangeliu zní: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 1,15). Obrácení tedy má výrazně formovat celý náš život, a dokonce k němu podstatně patří. Důvodem je blízkost Božího království. Jsme vyzýváni k obrácení, protože Bůh je blízko, protože milosrdný a dobrotivý Bůh se nám přiblížil v Ježíši Kristu. Máme se odvrátit sami od sebe a obrátit se k Bohu. více

Sekce: čtenářský koutek


18.6.2010

O světě lidí a andělů

O světě lidí a andělů
Když jsem ještě rozum nebral, velmi mě okouzlovali andělé. Jenže ti byli spíš pohádkoví. Když jsem rozum bral, ale Písmo do ruky ještě ne, vadilo mi, že se máme modlit o pomoc andělů, když se o nich dá dozvědět tak málo. více

Sekce: čtenářský koutek


15.6.2010

Závěrečné vyznání (Jaroslav Škarvada)

Závěrečné vyznání (Jaroslav Škarvada)
A nyní ve stáří mě Pán připravuje i na můj odchod z tohoto světa. Jednou jsem – to už zase z Prahy – navštívil Řím, a tam jsem se dozvěděl, že jeden můj italský přítel zemřel. Byl už dost starý, měl na to právo. Ale říkali mi, že se zuby nehty smrti bránil, že nechtěl umřít. To je asi normální, všichni máme přece pud sebezáchovy… Ale jak to, že i tenhle můj přítel, kněz, měl takovou hrůzu z umírání? více

Sekce: čtenářský koutek


8.6.2010

Jaké bude poselství svatých na počátku třetího tisíciletí?

Jaké bude poselství svatých na počátku třetího tisíciletí?
Slova se poté ujal Tomáš. „Moji milí, než se zase vrátíme ke svému mlčení, domnívám se, že bychom měli na počátku tohoto tisíciletí vydat určité poselství. Nenastal snad právě teď vhodný okamžik, abychom se jako muži a ženy z minulosti obrátili na muže a ženy přítomné doby? Prohoďme si na chvíli role! Ať minulost posoudí přítomnost a vrhne na ni světlo – nikoli naopak, jak tomu tolikrát bývá.“ více

Sekce: čtenářský koutek


8.6.2010

Láska je jako jeřáb, který vyzdvihuje do výše

Láska je jako jeřáb, který vyzdvihuje do výše
Jakmile dozněla tato slova, rozhostilo se hluboké ticho obtížené vzpomínáním. Všichni v myslích s úzkostí probírali příběhy rodičů, přátel a souputníků, dokonce i příběhy svých nepřátel, které na zemi opustili. Myšlenky všech sto čtyřiceti se navracely ke všem, kterým Bůh dal vstoupit do jejich života: probírali onen tajemný propletenec vztahů, který smrt nejen nevymaže, ale projasní, vyzdvihne a prohloubí. Kdo vstoupí do života druhého, zůstane tam navždy – stane se součástí jeho příběhu. A je-li pravda, že svatí patří všem, pak je také pravda, že třeba matka… zůstává matkou navždy, i jako světice. V tu chvíli se mramorová tvář portugalské královny Alžběty (1271–1336) tak jako kdysi zalila slzami. V úzkosti znovu pomyslela na množství modliteb, s nimiž se obracela k Bohu s prosbou za své děti, které na zemi zanechala. „Řehoř Veliký měl pravdu,“ dodala, „když tvrdil, že láska je jako jeřáb, který vyzdvihuje do výše. více

Sekce: čtenářský koutek


24.5.2010

Znovu objevit otcovský pud

Znovu objevit otcovský pud
Existuje otcovský způsob výchovy? Přistupují muži k výchově jinak než ženy? Je mužský způsob výchovy pro děti a jejich vývoj přínosem? Tyto otázky se jako červená nit vinou všemi úvahami, které najdete v této knize, zamýšlející se nad tím, co je pro mužský způsob výchovy typické a proč by ho děti měly zažít. více

Sekce: čtenářský koutek