Čtenářský koutek

Pokud Vás zajímají naše knihy, nabízíme Vám zde zajímavé ukázky a také další zajímavé texty z knih, které vyšly v našem nakladatelství.

Navazujeme zde na původní čtenářský koutek, který tímto způsobem v budoucnosti plánujeme dále rozvíjet.

 

26.1.2011

Křesťan má kořeny v Kristu

Křesťan má kořeny v Kristu
Křesťanský čas se liší od jakéhokoli jiného času tím, že je bytostně poznamenán časem Ježíšovým. V křesťanském čase nadále trvá čas Kristův: ovšem nikoli tak, že by byl křesťanský čas s Pánovým naprosto totožný, neboť v jeho čase je cosi neopakovatelného a charakteristického pouze pro něho, ovšem právě jeho čas dodává času křesťanskému specifický rys. Chceme-li jako křesťané vědět, jakým způsobem přistupovat k času, měli bychom zaměřit pozornost na Ježíše a podívat se, jak on žil v čase. více

Sekce: čtenářský koutek


19.1.2011

Mince, která má jen líc

Mince, která má jen líc
Oblíbený autor Karmelitánského nakladatelství zahajuje stovkou svých „minutových“ zamyšlení novou knižní řadu „Na minutu s ...“. V této publikaci si v myšlenkových „jednohubkách“ všímá nejrůznějších stránek lidského života. Nabízená zamyšlení je třeba nechat – podobně jako jednohubky na jazyku – volně rozplynout v našich vlastních úvahách. více

Sekce: čtenářský koutek


12.1.2011

Sportem ku zdraví

Sportem ku zdraví
Velkým přínosem dnešní moderní doby s vyspělou technikou je skutečnost, že sport už není výsadou pouze oněch fyzicky zdatných, odvážných, houževnatých a, v duchu Fügnerova hesla „Ni zisk ni slávu“, nezištných borců. Dnes dík vyspělé technice může sportovat kde kdo. Stačí sednout si před televizní obrazovku. více

Sekce: čtenářský koutek


5.1.2011

Krokodýl s tlamou dokořán

Krokodýl s tlamou dokořán
Humor nesmí chybět. Vybíráme vtipy o mniších, jak je v knize Abba, proč nosíš tak těsné sandály? zpracoval R. Kern. více

Sekce: čtenářský koutek


13.12.2010

Nebeská hvězda - Josef Mühlberger

Nebeská hvězda - Josef Mühlberger
Mezi lidmi je rozšířeno zbožné mínění, že hvězda, která vedla krále z Východu, se znovu rozzáří s blížící se dvanáctou svatou nocí a bude putovat nad příbytky lidí. Toto poselství nebes prý mohou pozorovat jen vyvolení. A přesto kdysi vazač košťat v jedné zapadlé vesnici spatřil hvězdu přejít nad svou chýší. Odehrálo se to tak... více

Sekce: čtenářský koutek


21.11.2010

Dogmatika pro studium i pastoraci - Předmluva Gerharda L. Müllera

Dogmatika pro studium i pastoraci - Předmluva Gerharda L. Müllera
Deset let poté, co Katolická dogmatika vyšla poprvé, se ke čtenářům dostává její sedmé vydání s aktualizovaným přehledem literatury. Oproti široce rozšířenému mínění si reflektovaná víra stále nachází cestu k dnešnímu člověku. Současný člověk je v duchu a ve svobodě stále oním „posluchačem slova“ a adresátem svobodného Božího jednání v dějinách. více

Sekce: čtenářský koutek


19.11.2010

Jakým jazykem mluví Bůh?

Jakým jazykem mluví Bůh?
Kam jsem se v poslední době hnula, tam se probíralo pět jazyků lásky. Je to nějaká móda. Pěkná a zajímavá móda. Dost praktická, řekla bych. Tuhle jsem zase seděla na nějakém dýchánku a jedna z přítomných dam horlila pro jazyky lásky. více

Sekce: čtenářský koutek


19.11.2010

Bezpodmínečná důvěra

Bezpodmínečná důvěra
Onehdy za mnou přišla moje dcera Anička se zvídavým dotazem. „Mami, co je to bezpodmínečná důvěra?“ „Kdes to vzala?“ podivila jsem se já. „Ále, čtu teď dopis Římanům. Tak co to teda je?“ „No bezpodmínečná znamená, že si nedáváš žádné podmínky, že důvěřuješ vždycky, i když nerozumíš nebo se ti to zdá divné, prostě vždycky.“ Zdálo se, že to chápe, a další otázka na sebe nedala dlouho čekat: „Aha, a je to důležitý?“ To je typická moje dcera. Žádné zbytečnosti v hlavě nedržet. „No jasně. To je to nejdůležitější, co v životě potřebuješ mít: bezpodmínečnou důvěru k Bohu.“ Anička spokojeně odešla do svého pokoje a já jsem se zase vrátila ke své původní práci, ke škrábání brambor. Ale ta otázka mi nedávala klid. více

Sekce: čtenářský koutek


19.11.2010

Cesta z práce

Cesta z práce
Únavný den. Spousta lidí, mnoho povyku, přemíra pokynů, žádostí a příkazů. Každý, koho jsem dneska potkala, ode mne něco chtěl. Cítím se úplně prázdná, spotřebovaná, vyčerpaná. Až přijdu domů, nic jiného mne nečeká. Zase nastane kolotoč pokynů, žádostí a příkazů. Můj čas nepatří mně. Patří mému zaměstnavateli a mé rodině. více

Sekce: čtenářský koutek


18.11.2010

Bůh klepe (Boží hod vánoční 1978)

Bůh klepe (Boží hod vánoční 1978)
Když se zadíváme na vánoční liturgii církve, může nám připadat jako vzácná látka, která je utkána z rozmanitých vláken: z vláken Starého zákona, žalmů a proroků, listů Pavlových a konečně z různých barevných odstínů tří evangelistů – Matouše, Lukáše a Jana. Dva z nich, Lukáš a Jan, však tvoří vlastní dvojzvuk, na kterém stojí a ve kterém tkví vánoční víra církve. Kdybychom některého z nich odstranili, bylo by narušeno samo vánoční tajemství. Lukáš, který ve svém podání více vychází z toho, jak o všem rozjímala a ve svém srdci uchovávala Maria, nám ve své zprávě umožňuje rozpoznat lidskou blízkost, mateřské teplo a srdečnost, s níž Matka Páně prožila události svaté noci. více

Sekce: čtenářský koutek


18.11.2010

Dogmatika pro studium i pastoraci - Úvodní slovo arcibiskupa Dominika Duky

Dogmatika pro studium i pastoraci - Úvodní slovo arcibiskupa Dominika Duky
Vážení čtenáři, dostáváte do rukou překlad sedmého vydání vysokoškolské učebnice dogmatiky německého teologa a řezenského biskupa Gerharda Ludwiga Müllera, žáka profesora teologie a mohučského biskupa kardinála Karla Lehmanna, který po dvě desetiletí předsedal Německé biskupské konferenci. více

Sekce: čtenářský koutek


12.11.2010

Marie Svatošová napsala o knize Oskar a růžová paní

Marie Svatošová napsala o knize Oskar a růžová paní
Už léta se snažím lidi kolem sebe učit doprovázení nemocných a umírajících a často mívám pocit, že házím hrách na stěnu. Někteří si zacpou uši a utíkají přede mnou, jakoby jim hořelo za zády. Nejspíš je to tím, že to neumím tak, jako Eric-Emmanuel Schmitt. více

Sekce: čtenářský koutek


5.11.2010

Tužka

Tužka
Bylo jednou jedno dítě, které pozorovalo dědečka při psaní dopisu. V jednom okamžiku se ho zeptalo: „Dědečku, sepisuješ příběhy, které jsme spolu prožili? Není to náhodou vyprávění o mně?“ více

Sekce: čtenářský koutek


3.11.2010

Hledající

Hledající
Toto je příběh hledajícího muže. Hledající je někdo, kdo hledá. Není to nutně ten, kdo nachází. Ani to není někdo, kdo ví, co hledá. Je to jednoduše člověk, pro něhož je život hledáním. více

Sekce: čtenářský koutek


27.10.2010

Sv. Martin (světec 4. století)

Sv. Martin (světec 4. století)
Narozdíl od egyptských anachórétských zkušeností duchovního zápasu, který se odehrává v samotě pouště a má podobu přímých ataků mnicha zlem, je martinovský způsob zápasu zasazen do konkrétního každodenního života. Zápasy se neodehrávají na nehostinné poušti, ale ve městech a venkovských osídleních, mezi všemi skupinami lidí gallské společnosti. více

Sekce: čtenářský koutek


25.10.2010

Symeón Nový teolog (byzantský autor 10./11. století, zhruba současník svatého Vojtěcha)

Symeón Nový teolog (byzantský autor 10./11. století, zhruba současník svatého Vojtěcha)
Zvláštní místo má v Symeónově pojetí skrytá modlitba (krypté meleté). Souvisí s tradicí neustálé modlitby či modlitby Ježíšovy, i když přímo tento pojem u Symeóna nenajdeme. V začátcích své duchovní cesty přijal radu, »maličký příkaz« svého duchovního otce Symeóna, který mu půjčil knihu Marka Mnicha (neboli Askety, srov. 20.3.4). Marek byl autorem devíti drobných teologických a duchovních textů. více

Sekce: čtenářský koutek


19.10.2010

Co mohou laici - Nejen co mohou, ale také co zmohou

Co mohou laici - Nejen co mohou, ale také co zmohou
Úvaha Hanse Maiera Nastává hodina laiků? (Perspektivy 7/2001) srozumitelně charakterizuje dělbu práce mezi kleriky a laiky v církvi v nesnadné situaci dnešního světa. Sugestivní vliv sekularizovaného prostředí vnáší nejistotu do myslí a srdcí mnohých věřících a působí rozpaky nad věkovitou církevní praxí. více

Sekce: čtenářský koutek


18.10.2010

Předmluva Marie Svatošové ke knize Příběhy nejen pro nemocné

Předmluva Marie Svatošové ke knize Příběhy nejen pro nemocné
Po přečtení knihy Sonji Bachlové Příběhy nejen pro nemocné jsem zatoužila poznat autorku osobně a strávit s ní aspoň pár chvil. Jsem si jistá, že bychom si i přes můj jazykový handicap (německy se nedomluvím), výborně porozuměly. Určitě víc než s jejími kolegy novináři, kteří čas od času, většinou v okurkové sezoně, obcházejí hospice a dožadují se příběhů, protože potřebují časopis něčím „vycpat“ a příběhy čtenáře oslovují nejvíce. více

Sekce: čtenářský koutek


16.10.2010

Stížnost na Boha

Stížnost na Boha
Nedávno jsem četla v novinách pod titulkem Soud vznáší žalobu proti Bohu prapodivnou noticku. Jistý soudní dvůr v Rumunsku zamítl žalobu muže, který hodlal žalovat Boha kvůli „podvodu, zklamání důvěry a korupci“. Státní zástupce odůvodnil své rozhodnutí tím, že Bůh „není právnická osoba“, a tedy „nemá adresu“. více

Sekce: čtenářský koutek


15.10.2010

Rozmlouvat s anděly druhých

Rozmlouvat s anděly druhých
Uctívání andělů bylo aktuální všude a v každé době, v naší epoše je však naléhavé ještě z jednoho důvodu. Nevystavuje snad rozvoj dopravních prostředků a horečnaté opojení z rychlosti, které je dnešním lidem vlastní, nás všechny daleko většímu nebezpečí, jež zase následně vyvolává potřebu zvýšené ochrany? A nejsou snad andělé stvořeni k tomu, aby člověka chránili? více

Sekce: čtenářský koutek


14.10.2010

Žába ve studni

Žába ve studni
V klidných hodinkách mi občas vytane před očima tvář mého osmaosmdesátiletého strýčka, kterého jsem navštívila krátce před smrtí. Ležel v nemocnici na jednotce intenzivní péče. Bylo to nutné, když se ke zlomenině kyčelního krčku přidal ještě těžký zápal plic. Jeho stav se kriticky zhoršoval a už jen s velikou námahou dýchal. Ještě větší problémy mu dělalo mluvení. Pohled starého muže se upíral kamsi do dálky. Hleděl z okna na zářivou modrou oblohu. Neodtrhl od ní pohled, ani když s námi mluvil. „Jak se ti daří?“ zeptala jsem se. Jeho odpověď mě trochu zaskočila: „Vlastně jsem celkem v pořádku!“ více

Sekce: čtenářský koutek


13.10.2010

Vybíráme z knižního rozhovoru s Petrem Příhodou

Vybíráme z knižního rozhovoru s Petrem Příhodou
Petr Příhoda (1939) je původním povoláním psychiatr. Od roku 1992 přednáší lékařskou etiku na UK. Je externím komentátorem Českého rozhlasu 6 a redaktorem Perspektiv (přílohy Katolického týdeníku) a pravidelně publikuje i na stránkách Katolického týdeníku v rubrice komentáře. více

Sekce: čtenářský koutek


17.9.2010

Milosrdenství dnes

Milosrdenství dnes
Každý den se znovu, a to v nejrůznějších souvislostech, objevuje otázka: Co je opravdu milosrdenství? Kde leží hranice mezi milosrdenstvím, lehkomyslností a bezprávím? Není někdy přísnost milosrdnější než chování, které vše nechává plavat („everything goes“)? více

Sekce: čtenářský koutek


7.9.2010

Stavba

Stavba
Muž přišel do lomu, kde pracoval. Spatřil spoustu lidí, jak nosí kusy kamene. Všichni dělali to samé, ale každý jiným způsobem. více

Sekce: čtenářský koutek


23.8.2010

Ve znamení utrpení

Ve znamení utrpení
Vyhraněné mystické zaměření Jana Pavla II. nacházelo plný výraz ve způsobu, jakým prožíval a vnímal utrpení. Utrpení chápal jako určitou formu dostiučinění i jako sebedarování ve prospěch lidstva. Právě o tom také vypovídají slova, která pronesl u příležitosti své operace v roce 1996: „V těchto dnech mé nemoci mám příležitost ještě hlouběji porozumět hodnotě služby, kterou mi Pán v církvi svěřil jakožto knězi, jakožto biskupovi, jakožto nástupci svatého Petra. Její součástí je rovněž dar utrpení.“ Již o dva roky dříve, přesně 25. května 1994, kdy se vrátil do Vatikánu poté, co byl hospitalizován kvůli zlomenině stehenní kosti, napsal o svém utrpení toto: „Chci poděkovat za tento dar. Pochopil jsem, že je to nezbytný dar. Papež musel být vzdálen od tohoto okna po čtyři týdny. Musel i letos projít utrpením podobně, jako jím procházel před třinácti lety.“ více

Sekce: čtenářský koutek


23.8.2010

"Kdybych nebyl papežem, byl bych už v Medžugorji jako zpovědník"

"Kdybych nebyl papežem, byl bych už v Medžugorji jako zpovědník"
Jeho zbožná láska k Panně Marii ještě vzrostla, když vyšlo najevo, že třetí fatimské tajemství se vztahovalo na zmíněný atentát v roce 1981. Podle vyjádření svědků, kteří mu byli nablízku, Jan Pavel II. dával tuto dramatickou událost do souvislosti se zjevením Královny Míru v Medžugorji v bývalé Jugoslávii, které začalo na konci června téhož roku. Jako potvrzení této skutečnosti slouží dále pro toho, kdo věří, poselství Panny Marie z 25. srpna 1994. V těchto dnech se připravovala pastorační cesta Jana Pavla II. do Chorvatska, která se měla uskutečnit ve dnech 10.-11. září téhož roku. V poselství se říká: „Drahé děti, dnes jsem s vámi sjednocena v modlitbě obzvláštním způsobem. Modlím se za dar pobytu svého milovaného syna ve vaší vlasti. Modlete se, děti, za zdraví mého nejvíce milovaného syna, který trpí, já jsem si ho ale vybrala právě pro tyto časy.“ více

Sekce: čtenářský koutek


21.7.2010

S úsměvem mezi těmi nejchudšími

S úsměvem mezi těmi nejchudšími
Dne 16. srpna 1948 začala sestra Terezie uskutečňovat to, co po ní chtěl její Pán. Neměla střechu nad hlavou, byla vybavena jediným bílým sárí, do jakého se oblékají ty nejchudší ženy v Bengálsku. Když opustila Entally a svou původní kongregaci, bylo jí osmatřicet. V kapse měla pět rupií, ale její srdce bylo plné nezdolné víry. více

Sekce: čtenářský koutek


20.7.2010

Temné noci Matky Terezy - připravovaný titul

Temné noci Matky Terezy - připravovaný titul
Nestává se každý den, že by vám zavolala jedna z nejznámějších žen světa. Mně se to přihodilo v roce 1990, kdy jsem pracoval jako zpravodaj katolického týdeníku The Universe, který měl tehdy sídlo kousek od Farringdon Road v Londýně. Tou dobou se v parlamentu projednávala úprava interrupčního zákona z roku 1967 a vypadalo to, že časová hranice pro provádění potratů se pro většinu interrupcí sníží z dvaceti osmi týdnů na dvacet čtyři. Chtěl jsem zapůsobit na vydavatele, takže jsem zatelefonoval na ústředí Misionářek lásky v Kalkatě a požádal jsem, abych mohl mluvit s Matkou Terezou a získat její komentář... více

Sekce: čtenářský koutek


18.6.2010

Obrácení

Obrácení
Ježíšova první slova v Markově evangeliu zní: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 1,15). Obrácení tedy má výrazně formovat celý náš život, a dokonce k němu podstatně patří. Důvodem je blízkost Božího království. Jsme vyzýváni k obrácení, protože Bůh je blízko, protože milosrdný a dobrotivý Bůh se nám přiblížil v Ježíši Kristu. Máme se odvrátit sami od sebe a obrátit se k Bohu. více

Sekce: čtenářský koutek


18.6.2010

O světě lidí a andělů

O světě lidí a andělů
Když jsem ještě rozum nebral, velmi mě okouzlovali andělé. Jenže ti byli spíš pohádkoví. Když jsem rozum bral, ale Písmo do ruky ještě ne, vadilo mi, že se máme modlit o pomoc andělů, když se o nich dá dozvědět tak málo. více

Sekce: čtenářský koutek


15.6.2010

Závěrečné vyznání (Jaroslav Škarvada)

Závěrečné vyznání (Jaroslav Škarvada)
A nyní ve stáří mě Pán připravuje i na můj odchod z tohoto světa. Jednou jsem – to už zase z Prahy – navštívil Řím, a tam jsem se dozvěděl, že jeden můj italský přítel zemřel. Byl už dost starý, měl na to právo. Ale říkali mi, že se zuby nehty smrti bránil, že nechtěl umřít. To je asi normální, všichni máme přece pud sebezáchovy… Ale jak to, že i tenhle můj přítel, kněz, měl takovou hrůzu z umírání? více

Sekce: čtenářský koutek


8.6.2010

Jaké bude poselství svatých na počátku třetího tisíciletí?

Jaké bude poselství svatých na počátku třetího tisíciletí?
Slova se poté ujal Tomáš. „Moji milí, než se zase vrátíme ke svému mlčení, domnívám se, že bychom měli na počátku tohoto tisíciletí vydat určité poselství. Nenastal snad právě teď vhodný okamžik, abychom se jako muži a ženy z minulosti obrátili na muže a ženy přítomné doby? Prohoďme si na chvíli role! Ať minulost posoudí přítomnost a vrhne na ni světlo – nikoli naopak, jak tomu tolikrát bývá.“ více

Sekce: čtenářský koutek


8.6.2010

Láska je jako jeřáb, který vyzdvihuje do výše

Láska je jako jeřáb, který vyzdvihuje do výše
Jakmile dozněla tato slova, rozhostilo se hluboké ticho obtížené vzpomínáním. Všichni v myslích s úzkostí probírali příběhy rodičů, přátel a souputníků, dokonce i příběhy svých nepřátel, které na zemi opustili. Myšlenky všech sto čtyřiceti se navracely ke všem, kterým Bůh dal vstoupit do jejich života: probírali onen tajemný propletenec vztahů, který smrt nejen nevymaže, ale projasní, vyzdvihne a prohloubí. Kdo vstoupí do života druhého, zůstane tam navždy – stane se součástí jeho příběhu. A je-li pravda, že svatí patří všem, pak je také pravda, že třeba matka… zůstává matkou navždy, i jako světice. V tu chvíli se mramorová tvář portugalské královny Alžběty (1271–1336) tak jako kdysi zalila slzami. V úzkosti znovu pomyslela na množství modliteb, s nimiž se obracela k Bohu s prosbou za své děti, které na zemi zanechala. „Řehoř Veliký měl pravdu,“ dodala, „když tvrdil, že láska je jako jeřáb, který vyzdvihuje do výše. více

Sekce: čtenářský koutek


24.5.2010

Znovu objevit otcovský pud

Znovu objevit otcovský pud
Existuje otcovský způsob výchovy? Přistupují muži k výchově jinak než ženy? Je mužský způsob výchovy pro děti a jejich vývoj přínosem? Tyto otázky se jako červená nit vinou všemi úvahami, které najdete v této knize, zamýšlející se nad tím, co je pro mužský způsob výchovy typické a proč by ho děti měly zažít. více

Sekce: čtenářský koutek


18.5.2010

Utvářet čas

Utvářet čas
Čas je nejen ústředním hlediskem, ale i paradoxem života. Můžeme na něj při nějaké činnosti zapomenout nebo jej toužebně očekáváme. Proti subjektivně rozdílně prožívanému času se staví technické chápání času: kontinuální, měřitelný a rovnoměrně plynoucí čas – každá minuta přesně stejná jako ta další. A v okamžicích mystické zkušenosti se může naše vnímání času dokonce dočista vytratit. více

Sekce: čtenářský koutek


18.5.2010

Silván z Athosu - O modlitbě

Silván z Athosu - O modlitbě
Mnozí se rádi modlí ústně a podle knihy; je to dobré a Pán tuto modlitbu přijímá a miluje je. Když se však někdo modlí k Bohu a myslí přitom na něco jiného, takovou modlitbu Bůh neslyší. více

Sekce: čtenářský koutek


30.4.2010

Modlitby Jana Pavla II.

Modlitby Jana Pavla II.
Dne 8. září 2002 během modlitby „Anděl Páně“ papež Jan Pavel II. řekl: „Moderní člověk se zdá sebejistý, a přece, především v kritických okamžicích, musí uznat svou nemohoucnost: tehdy si uvědomuje, že nedokáže účinně jednat, a tak žije v nejistotě a ve strachu. Způsob, jak čelit nejen těmto citelným obtížím a osobním či společenským problémům, nabízí modlitba plná víry. Ten, kdo se modlí, neklesá na mysli ani tváří v tvář těm největším obtížím, protože si uvědomuje, že Bůh je s ním a že v jeho otcovském náručí nalézá útočiště, klid a pokoj ducha. A navíc, otvíráme-li se v důvěře Bohu, otvíráme se velkoryseji i bližním, stáváme se schopnějšími utvářet dějiny podle Božího plánu.“ více

Sekce: čtenářský koutek


30.4.2010

Kým a čím Bůh není?

Kým a čím Bůh není?
Chceme-li mluvit o Bohu, musíme si nejprve uvědomit, že jsme a zůstaneme „analfabety“: Boha nelze popsat ani definovat. A přece mluvíme o Bohu jako o „Protějšku“, jako o tom „odkud“ náš život a naše víra pramení a „kam“ směřuje. Nejde o to, abychom zde reflektovali, jak například mluví o Bohu jednotlivá světová náboženství. Chceme jen krátce nastínit, jak hovoří o Bohu křesťanské poselství víry a jaké možnosti i hranice nám odhaluje. více

Sekce: čtenářský koutek


22.4.2010

Boží odpuštění - odpuštění jako Boží čin

Boží odpuštění - odpuštění jako Boží čin
Víra v odpuštění není samozřejmostí. K pojmu odpuštění a k jeho nárokům se stavíme různě: odpuštění požadujeme, odmítáme, dáváme, přijímáme, nahrazujeme něčím jiným anebo skutečně v odpuštění věříme. Mluvíme-li o víře v odpuštění, půjde vždy o vztah Boha a člověka nebo Boha a lidí, nejen o vztah člověka k člověku nebo k několika lidem. více

Sekce: čtenářský koutek


22.4.2010

Milovat své bratry – být zamilovaný do svého Boha

Milovat své bratry – být zamilovaný do svého Boha
Bůh a člověk: milovat oba stejnou jedinečnou láskou! Ale vždyť je to bláznovství! To je utopie! To není možné, a přece… Matka Marie Skobstova měla odvahu říci: „Tato dvě přikázání jsou dvě stránky jediné pravdy.“ Tato pravoslavná mniška svá slova podepsala vlastní krví: dala svůj život, aby zachránila židovské děti. více

Sekce: čtenářský koutek


9.4.2010

Mít tak pro co žít

Mít tak pro co žít
Šel poutník cestou necestou z Čech až na konec světa. Jednou přišel do krajiny, kde bylo rušno. Již zdálky viděl, že se tam něco dělá. více

Sekce: čtenářský koutek


9.4.2010

Břemeno, nebo radost?

Břemeno, nebo radost?
Jeden můj přítel, jehož povoláním je veřejná intelektuální činnost a který je právě skrze tuto činnost všeobecně znám jako katolický křesťan, mi vyprávěl tuto zajímavou zkušenost:... více

Sekce: čtenářský koutek


3.4.2010

Hledání živého Krista

Hledání živého Krista
Do tmy nočního bdění šlehlo světlo. Mrtvý žije. Všechno je tedy jinak, Ježíš naši naději nezklamal. Ale dá se tomu vůbec věřit? Vždyť je to jako blesk z čistého nebe! Ale anděl klidně říká: Vy, kdo hledáte Ježíše ukřižovaného, nebojte se! více

Sekce: čtenářský koutek


3.4.2010

Velikonoční příběh pro děti

Ježíš učil a kázal přibližně tři roky. Bylo jaro: doba každoročních velikonočních svátků. Ježíš řekl svým učedníkům, že půjde do Jeruzaléma a přidá se tam k zástupům poutníků. více

Sekce: čtenářský koutek


3.4.2010

Světlo v temnotách

Světlo v temnotách
Člověk je polem, v němž je ukrytý poklad (srov. Mt 13,44). Hluboko ve svém nitru chováme nesmírné bohatství – božský život. Je třeba prokopat mnoho vrstev, než se k němu dopracujeme. více

Sekce: čtenářský koutek


3.4.2010

Široké obzory

Široké obzory
Perspektiva je zajímavé slovo. Pochází z latinského per- (skrze) a -spicere (dívat se). Takže mít perspektivu doslova znamená být schopný prohlédnout situaci. Znamená to, že jste schopni povznést se nad svá předem připravená vysvětlení dost vysoko, abyste viděli věci v širším kontextu a zahlédli svět, který existuje za vaším plotem. více

Sekce: čtenářský koutek


3.4.2010

Kámen, který brání životu (Mt 28,2)

Kámen, který brání životu (Mt 28,2)
Kámen, který uzavírá hrob, je symbolem blokád, jež nám brání žít. Mnozí znají pocit, že na nich leží kámen a nenechává je žít. Možná jde o balast minulosti, o nohá zranění a rány, které nám znemožňují vstát a jít svou cestou.I obavy nás mohou ochromovat.Někdy nás jako kámen na srdci tíží budoucí události: máme strach z nějakého rozhovoru, zkoušky, těžké operace. Někdy nás tíží jako kámen lidé: mají nad námi moc a v jejich blízkosti nemůžeme volně dýchat. Omezují nás. Blokují nás. Nechováme se tak, jací skutečně jsme. více

Sekce: čtenářský koutek


3.4.2010

Od jesliček k hrobce

Od jesliček k hrobce
Fyzicky jste se narodili v den svých narozenin a duchovně při křtu, ale co se děje od té doby? Nevolá vás Kristus dnes k tomu, abyste ve svém životě někam pokročili? Představte si svůj pokoj. Každé ráno ještě předtím, než vstanete, je tady rozhodnutí, které je třeba udělat. Komu patřím dnes? Ti, kdo Krista následují, se pro něj rozhodují každý den. Vědí, že dokáže proměnit i tu nejtemnější temnotu ve světlo a život. více

Sekce: čtenářský koutek


2.4.2010

Meč zdvořilosti

Meč zdvořilosti
„Onehdy jsem byl v dost obtížné situaci,“ řekl obchodník K. V. „Ten, kdo se věnuje obchodování, mi porozumí. Byl jsem dlužný dost peněz, jenomže mnohem víc peněz, než jsem byl dlužný, mi naopak dlužila jedna firma. Jenomže ta firma neplatila a já věděl, že má asi dvě stě míst, na kterých je dlužná, a že se blíží okamžik, kdy zbankrotuje… více

Sekce: čtenářský koutek


2.4.2010

Jestliže pro druhé nic neznamenáš,...

Jestliže pro druhé nic neznamenáš,...
...a sám sobě nevěříš, nestojí-li tvůj život za nic, protože neustále bloudíš, klopýtáš, propadáš se, pak je tato kniha pro tebe. Dočteš se v ní jednu důležitou věc: Jsi milován, i když o tom nemáš zdání! Nebraň se setkání s Nejvyšším, ten nikdy nikoho neopustí! více

Sekce: čtenářský koutek