Tužka

5.11.2010

TužkaBylo jednou jedno dítě, které pozorovalo dědečka při psaní dopisu. V jednom okamžiku se ho zeptalo: „Dědečku, sepisuješ příběhy, které jsme spolu prožili? Není to náhodou vyprávění o mně?“

Dědeček přestal psát, usmál se a vnoučkovi řekl: „Píšu o tobě, o tom není pochyb. Důležitější než slova je však tužka, kterou používám. Líbilo by se mi, kdyby ses jí podobal, až vyrosteš.“

Vnuk se na tužku zvědavě podíval, ale nic zvláštního na ní neviděl. Zeptal se:
„Co je na ní tak výjimečného?“

Dědeček odpověděl:
„Záleží na způsobu, jak se na věci díváš. Tužka má pět vlastností, které, pokud si je dokážeš v životě udržet, z tebe udělají člověka žijícího v pokoji se všemi.“

První vlastnost: Můžeš dělat velké věci, ale nikdy nezapomeň, že existuje ruka, která tvoje kroky řídí. Tu ruku nazýváme Bohem a On tě vždycky povede podle své vůle.

Druhá vlastnost: Občas musíš přestat psát a použít ořezávátko. Způsobí sice tužce trochu utrpení, ale nakonec bude ostřejší. Musíš být tudíž schopný vydržet bolest, protože z tebe udělá lepšího člověka.

Třetí vlastnost: S tužkou máme vždycky možnost použít gumu a vymazat, co jsme napsali špatně. Pochop, že napravit něco, co jsme udělali, není nutně špatné, ale je důležité, abychom kráčeli cestou spravedlnosti.

Čtvrtá vlastnost: Na tužce není nejvýznamnější dřevo ani tvar, ale náplň uvnitř. Pečuj neustále o to, co se děje ve tvém nitru.

Pátá vlastnost: Vždycky po ní zůstane čára. Stejně i ty bys měl vědět, že všechno, co v životě uděláš, zanechá stopu. Snaž se tedy být si vědom všeho, co děláš.

– Někdy se také dívám na „dopis svého života“, místo abych se díval na tužku, kterou píši, a na její vlastnosti.
– Pečovat o nitro je hodně důležité a pro mě to znamená…
– Je třeba, abych ořezal „špičku tužky“ svého života a své osoby, abych měl „zbroušené hrany“, ačkoliv to přinese i nápor bolesti…

 

kniha: Další příběhy pro uzdravení duše
autor: José Carlos Bermejo
vydalo: Karmelitánské nakladatelství
Titulek a redakční úpravy: redakce webu kna.cz
-101571-

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články