Vylučují se spiritualita a práce?

29.8.2011

Vylučují se spiritualita a práce?Mnoho lidí se domnívá, že se spiritualita a práce vylučují. Myslí si, že ti, kdo hodně pracují, nemohou být duchovní, a naopak, duchovní lidé prý pracují méně. Staří mniši viděli souvislost spirituality a práce jinak: práce, která nám jde od ruky a přináší ovoce, je poznávacím znamením duchovního člověka. Svatý Benedikt rozuměl jednotě obou pólů tak, že modlitba a práce vyžadují stejný vnitřní postoj: ve výsledku jde o osvobození od vlastního ega.

V modlitbě soustředím svou pozornost na Boha. Nekroužím narcisticky kolem svých náboženských pocitů, ale osvobozuji se od sebe sama, abych se s Bohem sjednotil. Stejně tak je tomu v práci: kdo chce při práci ukazovat jen sám sebe, zbytečně plýtvá energií. Kdo se jednoduše pustí do práce a zapomene přitom na vlastní ego, tomu jde práce od ruky. Práce není omezována egem, nýbrž plyne a stává se pro lidi požehnáním.

Aby se jednota modlitby a práce zdařila, je přirozeně potřeba cvičit se v obou oblastech. Je zapotřebí schopnosti ztišit se a otevřít své srdce Bohu v modlitbě. V modlitbě se dotýkáme vnitřního pramene Ducha svatého, z něhož můžeme čerpat, aniž bychom jej vyčerpali. Potřebujeme také ochotu úplně se práci odevzdat. To jednak vyžaduje, abychom si o práci osvojili dostatek vědomostí. Zadruhé je potřeba schopnost práci dobře organizovat a strukturovat. Pokud se oběma oblastem věnujeme se stejnou pozorností, budeme schopni pracovat tak, že naše práce bude pramenit z naší modlitby, a modlit se tak, že naše modlitba bude naši práci inspirovat a činit ji plodnou.

Stanovisko svatého Benedikta, který pojetí práce na Západě ovlivnil tak jako nikdo jiný, se také dnes stalo znovu moderním. Mnoho lidí, kteří svou prací trpí, hledají způsob, jak dát svojí práci smysl. Hledají způsob, jak se zbavit tlaku, který při práci cítí a kterým se často sami přetěžují. Spiritualita nám ukazuje cestu, jak k práci zaujmout lidštější postoj. Relativizuje práci. Kdo nalezl svou nejhlubší identitu v modlitbě před Bohem, ten o ni nemusí usilovat prací. A kdo v modlitbě do svého srdce nechává proudit Boží lásku, dokáže naplnit láskou také svoji práci a chápat ji jako výraz svojí lásky k lidem.

A tak vám přeji, milí čtenáři a čtenářky, abyste díky této knize neprožívali práci jako břemeno, ale abyste získali novou chuť podílet se prací na stvořitelské moci Boží a aby se vaše spiritualita stala součástí vaší práce a obohatila ji. A přeji vám, abyste svou prací tento svět přetvořili tak, že bude obyvatelný pro nás pro všechny, že bude lidštějším a světlejším, a aby Bůh požehnal vaší práci a vaše práce sama aby přinášela požehnání vám a mnoha lidem, pro které a s kterými pracujete.


kniha: Práce jako duchovní úkol
autor: Anselm Grün, Friedrich Assländer
vydalo: Karmelitánské nakladatelství
Titulek a redakční úpravy: redakce webu kna.cz
-101479-

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články