Karmelitánské nakladatelství vydalo za dobu svého působení již více než 1500 titulů a každý rok přibývá několik desítek novinek. Informace o veškeré naší produkci shromažďujeme na stránkách našeho obchodu www.ikarmel.cz.

Aktuální novinky KNA naleznete zde.

7.9.2012

Novinka p. Františka Lukeše - Celý život jsem se učil a přece jsem propadl

Novinka p. Františka Lukeše - Celý život jsem se učil a přece jsem propadl
František Lukeš je filozof života. Má vznešené poslání pomáhat druhým žít. A to je velmi důležité v každém čase. Je vzdělaný a umí pomáhat s taktem. Nepoučuje a nepřesvědčuje, on prostě žije. (Vladimír Komárek) více

Sekce: tituly KNA


24.8.2012

Andělská škola lásky - nová kniha Eduarda Martina

Andělská škola lásky - nová kniha Eduarda Martina
Povídky shromážděné v této knížce volně navazují na „andělskou pentalogii“, která postupně vycházela v Karmelitánském nakladatelství. Spojuje je jednotné téma: různé podoby lásky. více

Sekce: tituly KNA


20.8.2012

Čtení pro horké letní dny - Příběhy pro osvěžení duše

Čtení pro horké letní dny - Příběhy pro osvěžení duše
Lépe je žít bez jídla než bez příběhů. Bez jídla člověk zemře, ale bez příběhů žije jako mrtvý. Příběhy pro osvěžení duše jsou sbírkou krátkých, čtivých příběhů s pointou, které poučí i potěší. V jádru každého příběhu se skrývá moudrost, útěcha a povzbuzení pro chvíle nesnází a nezřídka i světlo pro rozhodování mezi tím, co je zlato, a co se jen tak třpytí… více

Sekce: tituly KNA


20.8.2012

Hořící oheň - Život svatého Pia X.

Hořící oheň - Život svatého Pia X.
Kniha Hořící oheň, která vypráví o životě a pontifikátu Pia X., patří mezi nejlepší díla známého životopisce Wilhelma Hünermanna. Je plná života a humoru. více

Sekce: tituly KNA


19.7.2012

Nová kniha otce biskupa Josefa Hrdličky - Dáváš mi prodlévat na svěžích pastvinách

Nová kniha otce biskupa Josefa Hrdličky - Dáváš mi prodlévat na svěžích pastvinách
Záměrem autora je inspirovat duchovní život v rodinách. Knihu napsal především pro povzbuzení přátel z modlitebních hnutí matek a otců, ale také jako dárek seniorům i mladým lidem, zdravým i nemocným, zkrátka všem věřícím, kteří hledají cestu k hlubšímu spojení s Pánem. více

Sekce: tituly KNA


17.7.2012

Provokující evangelia

Provokující evangelia
Od roku 1967, kdy vyšla poprvé, se kniha dočkala v Itálii už třiceti vydání, a přitom neztratila nic na své aktuálnosti. Co jsme to jen s evangeliem udělali? „Světlo se ztlumilo, aby příliš neoslňovalo, sůl pozbyla chuti, protože tak to vyžaduje zdravý rozum, střelný prach navlhl, Slovo bylo zneškodněno a paradoxy z evangelia ztratily svou výbušnost.“ Alessandro Pronzato stírá z evangelijních příběhů nánosy prachu a zvykovosti, s níž je většinou vnímáme, takže se nám otevírají v úplně novém světle a průraznosti. více

Sekce: tituly KNA


8.7.2012

Pramen radosti - Daniel Ange

Pramen radosti - Daniel Ange
V době, kdy závratnou rychlostí ubývají zdroje energie, vyvstává naléhavá nutnost se přeorientovat na neustále obnovující se energii: na radost z Boha, kterou nic a nikdo nemůže nikdy vyčerpat. Vždy a bez přestání z něj budeme těžit sílu, odvahu, radost ze života. více

Sekce: tituly KNA


6.7.2012

Trapisté z Tibhirine - Iso Baumer

Trapisté z Tibhirine - Iso Baumer
Osud mnichů z Tibhirine se dostal do pozornosti širší veřejnosti poté, co o nich francouzský režisér Xavier Beauvois natočil film O bozích a lidech (Velká cena poroty filmového festivalu v Cannes 2010). Příběh se odehrál v trapistickém klášteře v Alžírsku v polovině devadesátých let minulého století. více

Sekce: tituly KNA


4.7.2012

Uzdravení skrze podobenství - Anselm Grün

Uzdravení skrze podobenství - Anselm Grün
Autor zkoumá, jak Ježíš uzdravoval posluchače prostřednictvím svých podobenství. Vychází z vlastních zkušeností, kdy mnoha lidem pomáhal překonat jejich krize. více

Sekce: tituly KNA


29.6.2012

Nové CD s promluvami Vojtěcha Kodeta

Nové CD s promluvami Vojtěcha Kodeta
Cd Promluvy I. Vojtěcha Kodeta bylo nahráno při večerech chval v kostele sv. Havla v letech 2010-2011. více

Sekce: tituly KNA


22.6.2012

Nový zákon - 4. vydání

Nový zákon - 4. vydání
V těchto dnech se na pulty knihkupectví dostává již 4. vydání překladu Nového zákona užívaného v českých liturgických knihách. více

Sekce: tituly KNA


26.4.2012

Dvě minuty ticha - Hana Pinknerová

Dvě minuty ticha - Hana Pinknerová
Napadlo vás někdy zamyslet se nad tím, co byste si s sebou vzali na pustý ostrov? Jak si uvědomit vděčnost, když ji necítíte? Došlo vám, že i z vás bude jednou tchyně? Co lze říci knihou anebo co nám dosvědčují sněhové vločky? Autorka uvažuje také o odpouštění, toleranci, trpělivosti či svobodě a dalších pojmech. Svým osobitým způsobem převrací známé pojmy naruby, hraje si s nimi a hledá v nich skrytá poselství. V běžných situacích každodenního života nachází odlesky nádhery věčnosti. více

Sekce: tituly KNA


25.4.2012

Síla lži - Cesty k uzdravení

Síla lži - Cesty k uzdravení
Je až s podivem, jak málo se píše o tak aktuálním tématu. Přitom lež ve svých mnoha podobách se týká nás všech, ať už klameme sami sebe i druhé, nebo jsme spíše obětí lživých poselství někoho druhého. Podobně jako všechny neřesti, i lež parazituje na našem lidství, ochromuje nás na úrovni srdce. více

Sekce: tituly KNA


24.4.2012

Modlitba s ikonami - Henri Nouwen

Modlitba s ikonami - Henri Nouwen
Často se stane, že se nemohu modlit, že jsem příliš unavený, abych si četl evangelia, příliš neklidný na duchovní rozjímání, příliš deprimovaný na to, abych něco říkal Bohu, prostě příliš vyčerpaný, než abych cokoli dělal. Ale stále se mohu dívat na tyto obrazy, tak úzce spojené se zkušeností lásky. (Henri Nouwen) více

Sekce: tituly KNA


23.4.2012

Roucho

Roucho
Román Roucho se odehrává v době říše římské za císařů Tiberia a Caliguly, tj. v první polovině 1. století po Kristu. Líčí neobvyklou životní cestu hlavního hrdiny, římského patricije Marcella: Zúčastnil se hostiny na císařském dvoře, kde opilého následníka trůnu hosté oslavovali jako boha. To přišlo Marcellovi k smíchu. Za trest byl proto poslán do nehostinné Gazy v Palestině a ustanoven velitelem tamní římské posádky. více

Sekce: tituly KNA


19.4.2012

I darebák má duši

I darebák má duši
Bratr Marie-Angel patří k těm, kdo si umí udělat čas na službu druhým, ale také na modlitbu, čas na naslouchání Bohu. Proto ho považuji za úžasného člověka. Ve své knize vypráví s láskou o lidech, které i já moc dobře znám, o mladých, těch nejubožejších, kteří žijí na ulici. Jeho svědectví vás zasáhne, tak jako zasáhlo mě. (Guy Gilbert) více

Sekce: tituly KNA


18.4.2012

Spiritualita starce Silvána

Spiritualita starce Silvána
„Prorocká postava, nejautentičtější mnich 20. století, zpěvák Božího milosrdenství“ – takto bývá označován starec Silván z hory Athos, mnich ruského původu (1866–1938). Svatý Silván je velký apoštol Božího milosrdenství, soucitu s celým stvořením a lásky k nepřátelům. více

Sekce: tituly KNA


16.4.2012

Modlitba? No problem!

Modlitba? No problem!
Autor uvádí čtenáře do modlitby jako ten, kdo poznal její cenu, ale i úskalí. Srozumitelným a přívětivým způsobem nabízí množství inspirací i praktických rad ohledně modlitby. Vnímá modlitbu jako něco životodárného, nikoliv jako tíživou povinnost věřících lidí. Ukazuje ji jako přístupnou každému člověku, nikoliv jako záležitost křesťanské elity. V jeho knížce najdou povzbuzení a světlo jak začátečníci v modlitbě, tak i zralí křesťané, kteří už o modlitbě četli leccos. více

Sekce: tituly KNA


11.4.2012

Poklad - Příběhy k prvnímu svatému přijímání

Poklad - Příběhy k prvnímu svatému přijímání
Známý polský kněz a literát přibližuje dětem tajemství eucharistie pomocí zajímavých příběhů a citlivě jim tak pomáhá vstoupit do svátostného života. více

Sekce: tituly KNA


7.3.2012

Andílek ve vodách

Andílek ve vodách
Knížka Reginy Domanové je půvabným zpracováním toho, jak může maminka, která čeká dalšího potomka, říci jeho sourozenci, co se děje v jejím bříšku. více

Sekce: tituly KNA


5.3.2012

Mám tolik práce, že si jdu raději lehnout

Mám tolik práce, že si jdu raději lehnout
Krátké povídky, úvahy a fejetony P. Františka Lukeše si získaly velký čtenářský ohlas už v devadesátých letech, kdy vycházely v nakladatelství Zámek. Vyprávějí o obyčejných lidech s obdivuhodnými vlastnostmi, postoji a činy. Hlavní motivací autora je přispět ke zlepšení současného světa tím, že se zamýšlí nad chováním lidí, kteří v něm žijí. více

Sekce: tituly KNA


2.3.2012

Novéna k Panně Marii - nová kniha Vojtěcha Kodeta

Novéna k Panně Marii - nová kniha Vojtěcha Kodeta
Novéna k Panně Marii může posloužit jako pomůcka k osobní i společné modlitbě před mariánskými svátky, ale také před životními rozhodnutími nebo jako přímluvná modlitba v situaci něčí nouze. Základ novény tvoří text Písma svatého, předložený k modlitebnímu čtení a následnému rozjímání. Závěrečné prosby se převážně inspirují prosbami z liturgie hodin. více

Sekce: tituly KNA


5.12.2011

Mikulášův podraz

Mikulášův podraz
Od dětství mám v oblibě postavu Mikuláše a veškerou tu atmosféru kolem jeho svátku (tedy až na strašení čertem, které jsem vždy pokládal za nefér). Rád vzpomínám na chladné a typicky prosincově tmavé večery, kdy se za zvuku zvonků na pozadí setmělých ulic rojí světlé postavy symbolizující člověka, který dokázal být nezištně dobrý. více

Sekce: tituly KNA


20.10.2011

Rodiče v akci

Rodiče v akci
Nepřebírat zodpovědnost ze dítě. Neomezovat zbytečně svobodu dítěte. Předávat víru, ale promyšleně. Nasadit si pozitivní brýle. Stanovovat hranice. více

Sekce: tituly KNA


19.10.2011

V ringu s Bohem

V ringu s Bohem
Slavný francouzský boxer Tim Guénard (*1958) vypráví o své dramatické cestě za láskou a odpuštěním. Když mu byly tři roky, opustila ho matka. Otec začal pít a chlapce týral. Pětiletého ho odvezli do nemocnice a po nějakém čase umístili do pěstounské péče jedné venkovské rodiny. více

Sekce: tituly KNA


17.10.2011

Moučníky sestry Anastázie - recepty na dobré sladkosti

Moučníky sestry Anastázie - recepty na dobré sladkosti
Kláštery si odpradávna uchovávaly své charakteristické recepty příprav jídel a nápojů. Sestra Anastázie shromáždila a vlastní letitou praxí vyzkoušela řadu výborných receptů moučníků, vycházející z kulinářského umění nejrůznějších tradic. více

Sekce: tituly KNA


14.10.2011

Alžběta od Trojice - nová kniha A. M. Sicariho

Alžběta od Trojice - nová kniha A. M. Sicariho
Blahoslavená Alžběta od Trojice (1880–1906) jakoby se nacházela neprávem ve stínu jiné velké karmelitky své doby, svaté Terezie z Lisieux. Přitom už velký myslitel minulého století H. U. von Balthasar vyzdvihl jejich nápadnou duchovní spřízněnost i podobné vnější okolnosti jejich života. více

Sekce: tituly KNA


13.10.2011

Blahoslavenství jako lék

Blahoslavenství jako lék
Autorův pohled na blahoslavenství je velmi neotřelý. Srovnává každé blahoslavenství s jednou ze současných ateistických ideologií a ukazuje, že každá z nich je ve své podstatě karikaturou příslušného blahoslavenství. Chceme-li si svou blaženost zajistit vlastními silami, dojdeme k „anti-blahoslavenstvím“. více

Sekce: tituly KNA


12.10.2011

365 dní s mystiky Karmelu

365 dní s mystiky Karmelu
V zástupu svatých a blahoslavených najdeme mnohé vzácné představitele karmelitánské spirituality. Tři z nich – Terezie z Avily, Jan od Kříže a Terezie z Lisieux – byli dokonce prohlášeni za učitele církve, neboli církev označila jejich nauku za obzvlášť cennou, inspirativní a univerzálně platnou. více

Sekce: tituly KNA


11.10.2011

Nová kniha Zádrhele lásky

Nová kniha Zádrhele lásky
Všichni toužíme po partnerském vztahu, který by trval celý život a přinesl nám štěstí. Cesta k němu však bývá dlouhá a klopotná, je na ní třeba překonat spoustu překážek. Nejprve musíme jeden druhého poznat a odhodlat se ke vstupu do manželství. více

Sekce: tituly KNA


23.9.2011

Slovo a život - cyklus B

Slovo a život - cyklus B
Ve svém tříletém cyklu Slovo a život nabízí otec Raniero Cantalamessa zamyšlení nad nedělními biblickými texty celého liturgického roku. Jeho výklady zachycují základní tematiku liturgických čtení z nedělí a slavností a uvádějí je do souvislostí s dalšími biblickými texty, ale i s aktuálními problémy církve a dnešního člověka. více

Sekce: tituly KNA


22.9.2011

Evangelium podle Marie

Evangelium podle Marie
Tato kniha je plodem duchovních cvičení, při nichž nás Duch svatý vedl k meditování nad Božím darem, jakého se nám dostalo skrze víru Mariinu. Maria září světlem, které nevychází z ní a nezastavuje se u ní. Světlo jí prochází, podobně jako prochází velkým vitrážovým chrámovým oknem, které je nechává zpívat a předává nám je neporušené a nádherné. Je třeba, abychom věděli, že i my jsme povoláni stát se světlem Boží slávy. (Georgette Blaquièreová) více

Sekce: tituly KNA


20.9.2011

Malá Jeruzalémská Bible

Malá Jeruzalémská Bible
Text Jeruzalémské bible je doplněn poznámkami, omezenými na nezbytné minimum. Praktická Bible malého formátu vhodná pro ty, kdo s čtením Písma teprve začínají, pro katechumeny, mládež, pro ty, kdo jsou na cestách. více

Sekce: tituly KNA


14.9.2011

Duchovní boj - nová kniha Jerzyho Zielińského

Duchovní boj - nová kniha Jerzyho Zielińského
Každý člověk je Božím chrámem. Tento duchovní chrám má své centrum, jímž je srdce člověka, a opěrné pilíře, které zajišťují jeho stabilitu. více

Sekce: tituly KNA


13.9.2011

Otec Pio z Pietrelciny - 2. vydání

Otec Pio z Pietrelciny - 2. vydání
Tato kniha může zaujmout každého, kdo chce hlouběji proniknout k velmi přitažlivé postavě otce Pia z Pietrelciny. Jedná se o vzácné svědectví těch, kdo tohoto světce ze San Giovanni Rotondo dlouhá léta osobně znali a dávali se od něj také duchovně formovat. Právě tato hodnota svědectví i celá řada nových materiálů - autoři se relativně často odvolávají na osobní zkušenost a na své vlastní archivy - představuje nesporný přínos. více

Sekce: tituly KNA


7.9.2011

Serafim Sarovský - Život a duchovní moudrost

Serafim Sarovský - Život a duchovní moudrost
Serafim Sarovský (1759–1833) je jedním z nejoblíbenějších pravoslavných světců, jeho příběh a duchovní nauka dodnes inspirují křesťany po celém světě. více

Sekce: tituly KNA


6.9.2011

Totalitám navzdory - Vojtěch Vlček

Totalitám navzdory - Vojtěch Vlček
Hrdinské osobnosti našeho protinacistického a protikomunistického odboje by rozhodně neměly upadnout v zapomnění. V deseti rozhovorech známého autora se čtenářům představí jak lidé mediálně známí, vyznamenaní nejvyššími státními poctami, tak i hrdinové veřejnosti spíše skrytí. Ne náhodou se stali režimu nepohodlnými. Do konfliktu s totalitní mocí je přivedla jejich neochota sklonit hlavu a mlčet tváří v tvář nespravedlivému zotročování lidí, ale i radikální odmítání kolaborace a odvaha postavit se bezpráví i se zbraní v ruce. více

Sekce: tituly KNA


29.8.2011

Knížky plné modlitbiček pro děti

Knížky plné modlitbiček pro děti
Knížečka Modlitbičky a Modlím se s medvídky Františky Böhmové jsou plné modliteb pro děti, které jsou doplněné množstvím krásných ilustrací. více

Sekce: tituly KNA


26.8.2011

Práce jako duchovní úkol

Práce jako duchovní úkol
Mnoho lidí se domnívá, že práce a duchovní život jdou proti sobě. Anselm Grün a Friedrich Assländer však ukazují, jaký užitek přináší spojení modlitby a práce. Duchovní člověk nachází ve své práci smysl, který přesahuje její praktický výsledek. Práce nemusí ochromovat duchovní život; je-li prožívána s živou vírou, umožňuje člověku duchovní růst, a to nezávisle na viditelném úspěchu. více

Sekce: tituly KNA


25.8.2011

Moudrost otce Browna - G.K. Chesterton

Moudrost otce Browna - G.K. Chesterton
G. K. Chesterton obohatil detektivní žánr o charakteristickou postavu nenápadného kněze v roli detektiva. Otec Brown je nadán nejen zemitou vírou v Boha, ale i zdravým selským rozumem, a především znalostí všech zákoutí lidských srdcí. Všechny tyto vlastnosti mu umožňují elegantně řešit nejrůznější zločiny a objasňovat zdánlivě tajuplné události. více

Sekce: tituly KNA


25.8.2011

Šimon Petr - Lidský příběh prvního z apoštolů

Šimon Petr - Lidský příběh prvního z apoštolů
V každé etapě své životní pouti, kterou jsem jako člověk, křesťan, mnich a opat urazil, jsem nalezl ve svatém Petrovi společníka, který mne v mé lidské ubohosti a rozporuplnosti předchází. Petra můžeme vždy následovat, Petr nás pokaždé vede k Ježíši, neboť přes svou křehkost nikdy nedovolil, aby se jeho srdce odloučilo od Krista, a to ani ve chvíli, kdy jej zapíral. Známe Petrovy slabé i silné stránky, známe jeho hříchy i jeho svatost. Můžeme a máme se vydat do školy Šimona zvaného Petr, do školy jeho cesty s Ježíšem. (Mauro Giuseppe Lepori) více

Sekce: tituly KNA


24.8.2011

Andělé v kurzu - nová kniha Notkera Wolfa

Andělé v kurzu - nová kniha Notkera Wolfa
Světoznámý benediktin Notker Wolf se rád zabývá každodenním prožíváním z pohledu víry, a to stylem krátkých příběhů nebo postřehů o životě. Ve svých vtipných, někdy i provokativních zamyšleních píše o lidskosti, odvaze, loajalitě, ale také o mezích člověka. Především však čtenáře povzbuzuje k důvěře, že s Boží pomocí a požehnáním je možné radostně a smysluplně prožít i náročný život. více

Sekce: tituly KNA


24.8.2011

Přesýpací hodiny - sbírka lyrických básní Václava Renče

Přesýpací hodiny - sbírka lyrických básní Václava Renče
Václav Renč je mezi svými čtenáři známý především jako autor velikých mariánských skladeb, zejména Popelky Nazaretské. Ve své poslední lyrické sbírce Přesýpací hodiny se však představil jako autor srozumitelné spirituální lyriky. více

Sekce: tituly KNA


11.8.2011

Boží kurýr - text z knihy Šarlatový a černý od J. P. Gallaghera

Boží kurýr - text z knihy Šarlatový a černý od J. P. Gallaghera
Pokud Kongregace pro šíření víry potřebovala oživení, nové lidi a nový směr k tomu, aby se vypořádala s problémy doby po první světové válce, bylo totéž stejně důležité pro Posvátnou kongregaci Svatého oficia, hned po papeži nejvyššího arbitra ve věcech víry a morálky a přímou nástupkyni inkvizice, jež v roce 1938 čelila větším výzvám než kdykoli předtím ve své historii. Rozvoj rozhlasu, rozsáhlá produkce knih, novin a časopisů pro stále vzdělanější společnost, „moderní názory“ na sexuální otázky, rozvody a vlastně všechna tato témata se střetávala s učením církve, které Svaté oficium (název instituce byl v roce 1966 změněn na Kongregaci pro nauku víry) bránilo. více

Sekce: tituly KNA


9.8.2011

Edita Steinová jako žena modlitby

Edita Steinová jako žena modlitby
Edita Steinová (1891-1942) byla svatořečena r. 1998 a jako spolupatronka Evropy patří k nejvýznamnějším světeckým postavám nejen naší doby, ale i dějin církve. Kniha Joanne Mosleyové představuje čtenářům Editu jako ženu, jež svou odvahu čerpala z každodenního setkávání s Bohem. více

Sekce: tituly KNA


23.6.2011

Umění rozlišovat - novinka

Umění rozlišovat - novinka
Každý den nás staví před řadu drobných rozhodnutí, která sice vypadají bezvýznamně, ale v souhrnu mohou výrazně ovlivňovat nás i naše bližní. Občas ale konáme rozhodnutí zásadní, která náš život ovlivní dlouhodobě a podstatně. Mezi ně patří výběr studia a profese, výběr životního partnera nebo volba zasvěceného života. více

Sekce: tituly KNA


13.6.2011

Uzdrav mě, Pane - novinka Eliase Velly

Uzdrav mě, Pane - novinka Eliase Velly
Ještě jsem nepotkal člověka, který by řekl: „Mám zlomenou nohu – no a co?Hlavní je, že nemám zlomené obě.“ Co se mě týká, mám raději v pořádku obě nohy. Připouštím však, že mnoha lidem asi nezáleží na tom, aby byli úplnými. Potkáváte například takové, kteří dbají jen na inteligenci, ale nedělají nic pro to, aby ovládli svou agresivní povahu. Další zase usilují o to, aby měli krásnou rodinu a nic jim nechybělo, ale nechtějí se obtěžovat s trpícími lidmi ze svého okolí. Ještě jiní se honí jen za penězi a úspěchem v zaměstnání, ale nelámou si hlavu s duchovním životem. Lidé tohoto druhu jako by trpěli křivicí – nejsou úplní. (Elias Vella) více

Sekce: tituly KNA


18.5.2011

Tokijské květy - Ludvík Armbruster v rozhovoru s Alešem Palánem

Tokijské květy - Ludvík Armbruster v rozhovoru s Alešem Palánem
Český jezuita Ludvík Armbruster prožil v Japonsku půl století, dokonale si osvojil jazyk, vyučoval na tamní univerzitě a navázal mnohá přátelství. Když mluví o Tokiu, říká „u nás“. Doma se ale cítí i v Česku. Díky této šíři perspektivy je rozhovor s ním něčím víc než jen ochutnávkou exotiky. více

Sekce: tituly KNA


18.5.2011

V souhvězdí slávy - Básně anglických metafyziků

V souhvězdí slávy - Básně anglických metafyziků
Hovoříme-li o anglických metafyzických básnících, jimž je věnován průkopnický výbor Mons. Josefa Hrdličky, nechceme a nemůžeme je chápat jako školu, jako vyhraněnou básnickou skupinu nebo organizované hnutí. Výbor přináší nejen jádro metafyzické poezie, ale uvádí ji v širším kontextu. Doslov napsal Mojmír Trávníček. více

Sekce: tituly KNA


18.5.2011

Babičky a andělé - Eduard Martin

Babičky a andělé - Eduard Martin
Eduard Martin jako „sběratel a archivář“ postřehů ze života zachycuje radostné i smutné příběhy svých bližních do krátkých vyprávění, která předal svým čtenářům už v pěti knížkách (Andělské vteřiny, Kniha radosti, Andělé nás neopouštějí, Andělské dopisy a Schody do ráje). více

Sekce: tituly KNA