Můj anděl půjde před tebou

13.10.2010

Můj anděl půjde před tebouV hymnu Orbis patrator optime se poslání andělů připodobňuje k poslání Spasitele a svatého Ducha: „Buď Bohu Otci za to dík, že andělům svým přikázal od Syna vykoupený lid chránit, když Duch jej pomazal“. Anděl strážný není pouhý éterický komparsista na scéně, kde se hraje o lidský život a kde se rozhoduje o jeho věčném osudu. Anděl na tomto jevišti sehrává důležitou roli. Byl pověřen Bohem, aby byl lidem k službě, jak to potvrzuje List Židům: „Což nejsou všichni (andělé) jen duchové, poslaní kvůli tomu, aby sloužili těm, kdo mají jako dědictví dostat spásu?“ (Žid 1,14).

Existují andělé? Je vůbec vhodné je vzývat? Mnozí křesťané mají problémy uvěřit v anděly a projevovat jim úctu, zatímco potkat řada lidí mimo církev s nimi počítá jako s realitou: přinejmenším v regálech s esoterickou literaturou se to tituly o andělech jen hemží.
Georges Huber si dal tu práci, že nám shromáždil všechno podstatné, co o andělech učí Písmo svaté, křesťanská tradice a učitelský úřad církve. Prostudoval tedy Bibli, liturgické texty a spisy významných svatých, Dokumenty 2. vatikánského koncilu i učení posledních papežů, aby čtenářům představil katolické učení v tomto směru. Knihu doplnil ověřenými svědectvími - popisuje nejrůznější případy jemných, ale účinných andělských zásahů do každodenního života lidí.

Georges Huber se narodil v roce 1910 v Německu, původním povoláním je novinář. Česky mu vyšla i další jeho kniha o démonologii pod názvem Odstup, satane (Zvon 1997).

 

kniha: Můj anděl půjde před tebou
autor: Georges Huber
vydalo: Karmelitánské nakladatelství
Titulek a redakční úpravy: redakce webu kna.cz
-101568-

Sekce: tituly KNA   |   Tisk   |   Poslat článek známému