Maria služebnice

24.3.2023

Krátce před svou smrtí si Ježíš vzal lněnou zástěru,
přepásal se a umyl apoštolům nohy. Řekl jim:
„Vy mě nazýváte Mistrem a Pánem,
a to právem: to skutečně jsem“ (Jan 13,14).
„Syn člověka ale nepřišel,
aby si nechal sloužit, ale aby sloužil …“ (Mk 10,45).

Ježíš jim také řekl, že žádný učedník
nemůže být větší než jeho učitel.
Jinými slovy: pokud chtějí být jeho skutečnými učedníky,
musí „jeden druhému nohy umývat“.
Maria je toho příkladem, příkladem skutečné učednice Páně.

Jak Pavel VI. (v apoštolské exhortaci Marialis cultus),
tak i svatý Jan Pavel II. (v encyklice Redemptoris Mater) tvrdí,
že Mariina pravá velikost nespočívá v jejích privilegiích,
ale v jejím učednictví, v následování Ježíše Krista.
A pokud je Maria pravou Ježíšovou učednicí,
je i naší pravou služebnicí a zároveň služebnicí a matkou církve.

Charakteristickým znakem matky je služba.
Nejedná se však o službu otrokyně, protože pochází z lásky.
Maria je šťastná, že nám může posloužit.
Největší služba, již nám může prokázat,
spočívá v otevírání našich srdcí k přijetí Ducha Svatého
a v tom, že nás drží za ruku a vede k Ježíši.
Na svatbě v Káni Galilejské přikazuje služebníkům:
„Udělejte všechno, co vám řekne“ (Jan 2,5).

 

Zpracováno podle knihy:

Na orlích křídlech

Elias Vella

Další kniha o modlitbě? Vždyť o ní byly napsány už tisíce knih. Proč si tedy troufám psát znovu na toto téma? Vždycky, když čekám na letišti, přemýšlím, proč existuje tak velké množství parfémů..., pečiva.... a všechny mají svou vlastní vůni či chuť. Všechny jsou výborné, a přece odlišné. Tato kniha se nechce omezit na poskytnutí teologických informací. Mým záměrem je předat vám zkušenost s Ježíšem, "vtáhnout" vás do ní, umožnit vám, abyste se s ním nově setkali.

Náhled

 

 

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému