Regulace finančního sektoru a odpovědnost

21.7.2009

Jak regulace finančního sektoru, která poskytuje nejslabším subjektům záruky a zabraňuje skandálním spekulacím, tak pokusy o nové formy financování, určené přednostně k podpoře rozvojových programů, jsou pozitivní zkušenosti, které je třeba prohloubit, podporovat a spolu s tím apelovat na vlastní odpovědnost střadatele.

Dále je třeba posílit a zdokonalit zkušenost mikrofinancování, která má své kořeny v myšlenkách a díle občanských humanistů – zejména mám na mysli působení Monti di Pietà.

(Finanční instituce, zakládané od konce středověku z iniciativy františkánského řádu, poskytovaly zpravidla na zástavu krátkodobé úvěry buď na žádný, nebo jen velmi malý úrok. Obyvatelstvo bylo díky nim chráněno před náhlou platební neschopností a nebezpečím lichvy. Působily v daném městě a regionu: těsnou provázaností s místními vkladateli a aktivitami stimulovaly rozvoj místních komunit. Jde o předchůdce mikroúvěrů, jež známe z 20. století. Další informace www.fondazionedelmonte.it. Poznámka české redakce.)

Instituce, které sloužily a slouží k poskytování drobných úvěrů potřebným za podmínek ... QQQ)) Je to tím naléhavější v dnešní době, kdy finanční problémy mohou dramaticky dolehnout na řadu nejzranitelnějších skupin obyvatelstva, které je třeba ochránit před nebezpečím lichvy a ztrátou naděje. Nejslabší subjekty je třeba naučit bránit se lichvě, a stejně tak je třeba chudé národy vychovávat k tomu, aby získávaly skutečné výhody z mikrokreditů: tak lze předcházet vykořisťování v obou těchto oblastech. Jelikož nové formy chudoby existují i v bohatých zemích, může mikrofinancování poskytnout konkrétní pomoc při vytváření nových iniciativ a sektorů ve prospěch slabších sociálních vrstev i ve fázi možného chudnutí celé společnosti.
 

Z encykliky papeže Benedikta XVI. Caritas in Veritate -101525-

Autor: Benedikt XVI.   |   Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články