Změny v chápání podnikání na mezinárodní úrovni

21.7.2009

Současný mezinárodní ekonomický vývoj, poznamenaný závažnými deformacemi a selháními, si žádá hluboké změny také v chápání podnikání. Staré způsoby podnikání ustupují do pozadí a na obzoru se začínají objevovat nové, slibné formy. Jedním z největších nebezpečí je jistě to, že podnikání bude uspokojovat výlučně ty, kdo investují – tím by se ale omezila jeho společenská hodnota.

Jelikož podniky rostou a potřebují stále větší kapitál, je jich stále méně řízeno jedním stálým vlastníkem, který cítí nejen krátkodobou, ale i dlouhodobou odpovědnost za průběh a výsledky svého podnikání. Stále se také snižuje počet podniků náležejících k jednomu jedinému území. Kromě toho může u podnikatelů takzvané přemisťování výrobní činnosti (outsourcing) oslabit smysl pro odpovědnost, kterou mají ve vztahu k zainteresovaným stranám (stakeholders) – zejména k pracovníkům, dodavatelům, spotřebitelům, přírodnímu prostředí i okolní společnosti v širším smyslu slova –, což se obrací ve prospěch akcionářů (shareholders), kteří nejsou vázáni na určité konkrétní místo, a těší se tedy mimořádné mobilitě. Mezinárodní kapitálový trh totiž v současnosti nabízí velký prostor pro jednání. Zároveň ale roste i vědomí nutnosti širší „společenské odpovědnosti“ podniku. I když nejsou etické koncepce, které dnes určují debatu o společenské odpovědnosti podniku, z hlediska sociální nauky církve vždy přijatelné, stále více se šíří přesvědčení, že řízení podniku nemůže počítat jenom se zájmy samotných vlastníků, ale musí vzít v potaz také všechny ostatní subjekty, které přispívají k životu podniku: pracující, zákazníky, dodavatele různých částí výrobků, cílovou skupinu. V posledních letech sledujeme růst nové kosmopolitní třídy manažerů, kteří se řídí často jen pokyny hlavních akcionářů, což jsou zcela běžně anonymní fondy určující de facto výši jejich odměn. I dnes však existuje řada manažerů, kteří si díky dlouhodobějším analýzám stále více uvědomují hluboká pouta, která jejich podnik má k území či územím, na nichž působí.

Z encykliky papeže Benedikta XVI. Caritas in Veritate -101525- 

Autor: Benedikt XVI.   |   Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články