Logika trhu a občanská společnost

21.7.2009

Shodne-li se logika trhu i logika státu vzájemně na tom, že si oba i nadále podrží monopol na svou oblast vlivu, pak se v dlouhodobé perspektivě mnohé vytratí: solidarita ve vztazích mezi občany, participace a soudržnost, nezištné jednání, které se liší od postoje „dám, abych získal“ (typického pro logiku směny) i od postoje „dám z povinnosti“ (vyplývající z logiky veřejného jednání, uloženého státními zákony).

Překonání zaostalosti si žádá nejen snahu o zlepšení transakcí založených na směně, nejen transformaci veřejných struktur sociální pomoci, ale především postupné celosvětové otevírání se těm formám ekonomické aktivity, které se vyznačují určitým podílem nezištnosti a společenství. Výhradně binární model „trh – stát“ společnost rozleptává, zatímco solidární formy ekonomického života, jež nacházejí své nejlepší uplatnění v občanské společnosti, aniž by se omezovaly jen na ni, společnost vytvářejí. Neexistuje trh nezištnosti ani nelze nezištné postoje upravovat pomocí zákonů, a přece trh i politika potřebují lidi, kteří jsou otevřeni vzájemnému obdarovávání.

Z encykliky papeže Benedikta XVI. Caritas in Veritate -101525-

Autor: Benedikt XVI.   |   Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články