Communio 1-2/2003 - Vtělení

16.12.2010

Články z čísla:

Editorial (7–8)
Peter Henrici, Tajemství Božího vtělení (9–13)
Hans Urs von Balthasar, Maria a Duch (14–18)
Christoph Schönborn, Cesta moderní kristologie (19–30)
Gerhard Schneider, Kristologické preexistenční výpovědi v Novém zákoně (31–41)
Paolo Martinelli, Bůh v srdci křesťana. Tajemství rostoucí přítomnosti (42–55)
Michael Figura, Eucharistie – sakramentální vtělení (56–71)
Louis Bouyer, Vtělení, přirozená sakrálnost a křesťanská liturgie (72–80)
Richard Machan, Maria při vtělení. Předložení základních úvah von Balthasara (81–99)
Vojtěch Novotný, Nesnesitelná pokora vtěleného Slova (100–101)
Horst Bürkle, Inkarnace a reinkarnace. Dvě podoby milosti a zákona (102–114)
Herbert Meier, Jednoho letního večera. O inkarnaci v básni (115–118)
Michal Bartoš, Trvale udržitelný život v životě Bohuslava Reynka (119–125)
Joseph Ratzinger, Projev na biskupské synodě o munus docendi biskupů (126–128)
Maria A. Crippa, Idea katedrály 20. století, dnes ve výstavbě (129–136)
Karel Říha, Smysl údělu člověka podle Maurice Blondela (137–152)
Vojtěch Novotný, Recenze: Aleš Opatrný, Kardinál Tomášek a pokoncilní proměna pražské arcidiecéze (153–155)
Richard Machan, Recenze: Václav Wolf, Syntéza víry (155–160)
Jiří Žůrek, Vědecké databáze pro humanitní obory dostupné v ČR (161–163)

Sekce: čísla vydaná v roce 2003   |   Tisk   |   Poslat článek známému