Až to začne, vzpřimte se!

26.11.2012

Když se množí pohromy světa, zdvihněte hlavu, to znamená rozveselte srdce, neboť se blíží vykoupení, po kterém jste toužili... (Myšlenky k adventu )

 
 
„Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení“ (Lk 21,18). Jako by Pravda napomínala své vyvolené, když říká: Když se množí pohromy světa, když se hrůza soudu jeví v pohybu mocností, zdvihněte hlavu, to je rozveselte srdce, neboť když se loučí svět, jehož jste nepřáteli, blíží se vykoupení, po kterém jste toužili. Těm, kdo milují Boha, se tedy ukládá, aby se z konce světa radovali a veselili, protože se brzy shledají s tím, kterého milují, zatímco hyne ten, jejž nemilovali. (Sv. Řehoř Veliký)
 
Co ti prospívá, jestli Kristus kdysi přišel v těle, jestliže nepřišel i do tvé duše? Modleme se, aby se jeho příchod k nám uskutečňoval denně a abychom mohli říci: Nežiji již já, ale žije ve mně Kristus. (Origenes)
 
Matka Boží bývá nazývána žebříkem do nebe. Každého žebříku lze užít dvojím způsobem: lze po něm stoupat shůry do hlubin a z hlubin do výšky. Po tomto žebříku Bůh sestoupil na zem, abychom my lidé mohli skrze Marii vystoupit k němu do nebe. (Sv. Fulgentius z Ruspe)
 
 
 

Kniha: Hlasy Otců - Liturgický rok s osobnostmi církevních dějin
Autor: Pavel Strachota
vydalo: Karmelitánské nakladatelství
Titulek a redakční úpravy: redakce webu kna.cz
-10894-

Tituly k tématu: advent 

 

Další tématicky podobné tituly: církevní otcové,
východní mnišství,
patristika,
duchovní život

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články