Martin Luther - přednáška a debatní večer

1.4.2017

Martin Luther ekumenicky - přednáška a debatní večer inspirovaný právě vydaným pozoruhodným portrétem Martina Luthera, který v Karmelitánském nakladatelství vyšel u příležitosti velkého výročí reformace (1517 – 2017). Čtvrtek 27. dubna 2017 v 19.30 hod., Dominikánská 8, Praha - barokní refektář (vstup Jilská 7a)

Hosté: Jaroslav Vokoun, Petr Hlaváček, Robert Svatoň  

„Jak najdu milostivého Boha?“ Otázka, která zasáhla Lutherovo srdce a stála za veškerým jeho teologickým hledáním a zápasy. Teologie pro něj nebyla akademickou záležitostí, ale zápasem o sebe sama. A tento zápas byl zápasem o Boha a s Bohem. 

Benedikt XVI., Erfurt, 23. září 2011

 

Jaké byly Lutherovy duchovní kořeny? Jaké měl vzdělání a na čem stavěl svůj duchovní život? Nebyl spíš reformátorem zbožnosti a pastýřem duší než kritikem nešvarů či napravovatelem církevních pořádků?

Prof. Vokoun ve své knize Luther – finále středověké zbožnosti čerpá ze solidních pramenů a odborné literatury, přitom píše esejistickou formou, což knize dodává čtivost a přístupnost pro široké spektrum čtenářů. S užitkem si ji přečte akademik, který se zabývá teologií či religionistikou, i každý křesťan, který chce obnovit svou víru či „teologii srdce“ ze stejných zdrojů, z jakých čerpal sám Luther.

 

Jaroslav Vokoun je evangelický duchovní a teolog, zabývá se ekumenismem a dynamikou církevní tradice, rovněž postavou Martina Luthera. Je profesorem na TF JČU v Českých Budějovicích.

Petr Hlaváček je docent na FF UK, jeho oborem zájmu je historie kulturních a náboženských dějin středověku a raného novověku, ale též problematika národního mesianismu a evropské identity.

Robert Svatoň je odborný asistent na Katedře pastorální a spirituální teologie CMTT UP v Olomouci, kde vyučuje Ekumenickou teologii. Zabývá se vztahy mezi církvemi a tradicemi křesťanského Západu.

http://www.dominikanska8.cz/akce.php?id=314

 Luther - finále středověké zbožnosti

„Jak najdu milostivého Boha?“ Otázka, která zasáhla Lutherovo srdce a stála za veškerým jeho teologickým hledáním a zápasy. Teologie pro něj nebyla akademickou záležitostí, ale zápasem o sebe sama. A tento zápas byl zápasem o Boha a s Bohem. (Benedikt XVI., Erfurt, 23. září 2011)

 

Sekce: zprávy   |   Tisk   |   Poslat článek známému