Communio 2/2009 - Sacramentum ordinis - svátost kněžství

17.12.2010

Články z čísla:

Editorial (83)
Pavel Vojtěch Kohut, Sacramentum Ordinis – sborová svátost ke službě. Nástin dějin, teologie a spiritualit služebného kněžství (84–104)
Joseph Ratzinger – Benedikt XVI. Biskup – hlasatel a ochránce víry (105–118)
Michal Kaplánek, Kněžství včera, dnes a zítra (119–128)
David Seifert, Průřez teologií obnoveného diakonátu (129–151)
Karel Sládek, Svátostné kněžství Sergeje Bulgakova „podle řádu Melchisedechova“ (152–162)
Basilio Petra, Církevní celibát. Jedna katolická úvaha o jedné normě latinské tradice (163–173)
Pavel Vojtěch Kohut Jiří Strach, Symbióza posvěcující a parťácké roviny. Rozhovor (nejen) o postavě kněze v českém porevolučním filmu (174–181)
 

Sekce: čísla vydaná v roce 2009   |   Tisk   |   Poslat článek známému