Communio 3/2008 - Svoboda a zodpovědnost

16.12.2010

Články z čísla:

Editorial (209–210)
Hans Urs von Balthasar, Kristova svoboda a my (211–221)
Pavel Pola, Apoštol Pavel a svoboda (222–232)
Eberhard Schockenhoff, Léčka se přetrhla. Svoboda ve světle víry. Systematicko-teologický náčrt (233–252)
Pavel Vojtěch Kohut, „To je ta svoboda, ke které nás osvobodil Kristus (Gal 5,1). Řeholní poslušnost – paradigma obecně křesťanské zodpovědné svobody (252–265)
David Seifert, Svoboda svědomí v křesťanství a v marxismu. Nárok absolutní pravdy na svobodu člověka? Snaha o objasnění podstatné rozdílnosti dvou zdánlivě podobných nároků (266–273)
Matthieu Dubost, Od etiky k řeči odpovědnosti podle Emmanuela Lévinase (274–289)
Luis Baliña, Vůči komu jsem zodpovědný? (290–299)
Petr Polehla, „Propusťte mě k těm, kteří budou zastřeleni“. O svobodě a odpovědnosti v Křelinově díle Každý své břímě (302–305)
Robert Spaemann – Holger Zaborowski, „Zvíře, které smí slíbit a odpustit...“ (306–314)

Sekce: čísla vydaná v roce 2008   |   Tisk   |   Poslat článek známému