Communio 2/2008 - Proměnění Páně

16.12.2010

Články z čísla:

Editorial (111–112)
Hans Urs von Balthasar, Ježíš potřebuje svědky. Ale jaké? (112–117)
Jaroslav Brož, Ježíšovo proměnění a význam „zářícího oblaku“ (118–133)
Béatrice Oiry, Proměnění mezi křtem a vzkříšením. Zjevení Páně a čtenářova víra v Matoušově evangeliu (134–143)
Adalbert Rebić, Ježíš, zákon a proroci. Úloha Mojžíše a Eliáše v události proměnění (144–151)
Karel Sládek, „Táborské světlo“ v mystice východního křesťanství (163–172)
Jan Royt, Posvátné hory v Čechách (173–177)
Prokop Brož, Křesťanská identita. Její uchovávání a předávání (178–205)

Sekce: čísla vydaná v roce 2008   |   Tisk   |   Poslat článek známému