Communio 2/2007 - Hlásání Božího království a pokání

16.12.2010

Články z čísla:

Editorial (135–138)
Thomas Söding, „Učil jako ten, kdo má moc“. Ježíšovy zázraky a podobenství v evangeliu Božího království (139–154)
Vojtěch Novotný, Boží království jako událost mezi Osobami Trojice (155–161)
Michael Figura, „Ježíš hlásal království – a vznikla církev“. Ke vztahu mezi královstvím Božím a církví (162–177)
Pavel Vojtěch Kohut, „Naplnil se čas“ (Mk 1,15a). Boží království v dynamice hlásání a obrácení (178–188)
Stefaan van Calster, Proč se v kázáních tak málo mluví o „Božím království“? (189–204)
Florian Michel, Kristus Král. Od Lva XIII. po Pia XII.: mezi liturgií, projevy zbožnosti a politikou (205–222)
Holger Zaborowski, Rozum, svoboda a Boží království. Úvahy o společenskoteoretické a ekleziologické dimenzi německého idealismu (223–245)

Sekce: čísla vydaná v roce 2007   |   Tisk   |   Poslat článek známému