Communio 1/2007 - Svátost smíření

16.12.2010

Články z čísla:

Editorial (7–8)
Hans Urs von Balthasar, Obrácení v Novém zákoně (9–20)
Prokop Brož, Pokání a usmíření coby svátost (21–37)
Pavel Vojtěch Kohut, Jediná oběť dokonalosti (srov. Žid 10,14). Smíření v celkovém kontextu svátostného života (38–52)
Marie Jana Šandlová, „... A začali se veselit“ (Lk 15,23). Celebrativní charakter svátosti smíření (53–72)
Aleš Opatrný, Svátost smíření – několik pastoračních pohledů (73–82)
Hans-Joachim Höhn, Od zpovědnice k talkshow? K inflaci intimního (83–90)
Georg Bätzing, Stesk po Bohu. „Zpověď“ Adrienne von Speyr (91–98)
Dagmar Halasová, Maurice Brang a výzva k obrácení (99–107)
Jan HojdaPetr Polehla, Zpověď v díle G. Greena a J. Durycha. Motiv zpovědi v Greenově Honorárním konzulovi a Durychově Bloudění (108–120)
Jan M. F. Van Reeth, Nová interpretace koránu. Problém pro muslimskou teologii i pro mezináboženské vztahy (121–131)

Sekce: čísla vydaná v roce 2007   |   Tisk   |   Poslat článek známému