Communio 3-4/2004 - Bohu zasvěcený život

16.12.2010

Články z čísla:

Editorial (227–229)
Christian Schütz, Ježíš Kristus, naprostá evangelní rada. Christologické založení evangelních rad (231–241)
Pavel Vojtěch Kohut, Zasvěcený život a křesťanské duchovní stavy. Dialogický smysl různosti životních forem v církvi (242–266)
Vojtěch Novotný, Církev v nerozdělené lásce a vydanosti. Eklesiologické základy řeholního života dle Josefa Zvěřiny (267–278)
Hans Urs von Balthasar, K teologii řádového slibu (279–290)
Jacques Servais, Evangelijní rady a totální sebedarování (291–303)
Marta Pavlíková, Poslušnost z lásky (304–310)
Jean Galot, Věrnost až do smrti? (311–320)
Dominik Duka, O zasvěceném životě v dnešní církvi (321–340)
Václav Ventura, Reforma v cisterciáckém řádu (341–350)
Joseph Ratzinger, Zvěst o Bohu v naší době (351–363)
Vojtěch Novotný, Otázka „co je člověk“ v Písmu (364–382)
Jan Hojda, Dobyvatelé Absolutna a milované děti Boží. Vztah člověka a Absolutna v beletrii Jaroslava Durycha (383–419)
Tématické okruhy Mezinárodní katolické revue Communio 1996–2004 (420–421)

Sekce: čísla vydaná v roce 2004   |   Tisk   |   Poslat článek známému