Communio 1/2004 - Ježíšův skrytý život

16.12.2010

Články z čísla:

Editorial (7–8)
Hans Urs von Balthasar, Ježíš jako dítě a jeho chvála dítěte (9–16)
Ladislav Tichý, Skrytý život Páně ve světle Nového zákona a podle apokryfních evangelií (17–29)
Gisbert Greshake, Spiritualita Nazareta (30–44)
John Saward, Teologové skrytého života. Saharský poustevník a scholastický andělský učitel (45–57)
Heinrich Pfeiffer, Ježíšův skrytý život v Egyptě a v Nazaretě v zrcadle umění (58–75)
Vojtěch Brož, Liturgie křesťanské existence (76–86)
Jan Hojda, Chudoba jako cesta posvěcení. Reflexe tématu v estetice Jaroslava Durycha (87–104)

Sekce: čísla vydaná v roce 2004   |   Tisk   |   Poslat článek známému