Communio 4/2003 - Svatost dnes

16.12.2010

Články z čísla:

Editorial (265–266)
Pavel Vojtěch Kohut, Všeobecné povolání ke svatosti. Různorodé projevy jediné svatosti církve v životě dnešních křesťanů (267–283)
Hans Urs von Balthasar, Svatí v dějinách Církve (284–291)
Adrienne von Speyr, Svatost v každodenním životě (292–299)
Guy Bedouelle, Milost v pohybu. Svatost na filmovém plátně (300–307)
Bernard Ardura, Beatifikace a kanonizace Jana Pavla II. (308–321)
Aldino Cazzago, Svatí a svatost v magisteriu Jana Pavla II. Svatost jako „specifická ,chuť‘ křesťanského života“ (322–335)
František X. Halas, Svatí a „historická paměť“ instituce papežství (336–341)
Thierry Bedouelle, Příklad svatých (342–354)
Dominik Duka, Úcta ke svatým a její význam pro život církve (355–369)
Georges Bernanos, Svatí, naši přátelé (370–384)
Xavier Léon-Dufour, Ďábel (385–397)
Vojtěch Novotný, Recenze: Martin Buber, Temnota Boží (398–403)
Vojtěch Novotný, Recenze: Johanka z Arku (403–408)
Témata Mezinárodní katolické revue Communio 1996–2003 (409)

Sekce: čísla vydaná v roce 2003   |   Tisk   |   Poslat článek známému