Communio 3-4/2001 - Slovo Boží

16.12.2010

Články z čísla:

Editorial (221–222)
Alberto Espezel, Kristus – Slovo Otcovo (223–228)
Leo Scheffczyk, Písmo svaté – Slovo Boží a slovo Církve (229–241)
Rino Fisichella, Dei Verbum audiens et proclamans. Písmo a Tradice jako pramen Božího slova (242–253)
Michael Figura, O svátostném charakteru Božího slova (254–267)
Ignace de la Potterie, Četba Písma svatého v „Duchu Svatém“. (Je dnes ještě možný patristický způsob četby Písma?) (268–282)
Hans Urs von Balthasar, Písmo (283–288)
Petr Chalupa, Boží slovo v pastorační praxi (289–305)
Jan Hojda, Slovo Boží na vrcholu dějin spásy (306–317)
Éric de Moulins-Beaufort, Slovo Boží, slovo Církve, tajemství člověka (318–329)
Sante Babolin, Otevřít Písmo (330–336)
Stefaan van Calster, Slovo a homilie (337–349)
Richard Machan, Boží Slovo na bílém koni. Teologická meditace nad úryvkem Apokalypsy sv. Jana (350–355)
Petr Chalupa, České katolické biblické dílo (356–360)
Philippe Barbarin, „Znalec božské hudby“ (Origenes) (361–364)
Henri kardinál de Lubac SJ: životopis (365–368)
Henri de Lubac, Paradoxy (369–382)
Vojtěch Novotný, Pocta Ferdinandu Ulrichovi (383–384)
Ferdinand Ulrich, „Jednota života a smrti“ v daru bytí jakožto láska (385–389)
Joseph Ratzinger, O problému křesťanského prorokování (390–404)
Vojtěch Novotný, Recenze: Hans Urs von Balthasar, Křesťansky meditovat (405–406)
Vojtěch Novotný, Recenze: Maurice Blondel, Logika činu (406–407)
Vojtěch Novotný, Recenze: Erich Fromm, Mít, nebo být? (408–411)
Vojtěch Novotný, Recenze: Bruce Marshall, Dělníci na vinici (411–413)

Sekce: čísla vydaná v roce 2001   |   Tisk   |   Poslat článek známému