Communio 3/1999 - Vstoupil na nebesa a sedí po pravici Otce

16.12.2010

Články z čísla:

Editorial (221–222)
Walter Kasper, Kristovo nanebevstoupení – historie a theologický význam (223–232)
Adalbert Rebić, žalm 110,1. K významu „sedet ad dexteram Patris“ ve Starém zákoně (233–237)
Vojtěch Novotný, Nanebevstoupení (především) podle sv. Lukáše (238–278)
Xavier Jacques, Kristova sláva a podíl na ní podle svatého Pavla (279–286)
Adrienne von Speyr, Návrat k Otci (287–291)
Jean Daniélou, Přístupy ke Kristu (292–296)
Hans Urs von Balthasar, První v novém světě (297–302)
Joseph Ratzinger, Nanebevstoupení Páně (303–307)
André Léonard, „Bůh nám dal usednout v nebi v Kristu Ježíši“ (Ef 2,6) (308–312)

Sekce: čísla vydaná v roce 1999   |   Tisk   |   Poslat článek známému