Communio 4/1997 - Věřím v Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího a našeho Pána

16.12.2010

Články z čísla:

Editorial (331–332)
Hans Urs von Balthasar, „Bůh z Boha, Světlo ze Světla…“ (333–336)
Joseph Ratzinger, Ježíš Kristus dnes (337–354)
Jean-Pierre Batut, Čistota a „odmítnutí brát“. Ježíš tváří v tvář prvotnímu pokušení (355–362)
Louis Bouyer, Prosté pohledy na Krista. Theolog odpovídá na otázky laikovy (363–373)
Werner Löser, Ježíš Kristus – Syn Boží zrozený z Otce přede všemi věky. Význam výpovědi o preexistenci v současné theologii (374–389)
Piero Coda, Následování Krista jako přebývání v Trojici dle evangelia sv. Jana (390–413)
Maria A. Crippa, Ježíš Kristus na počátku křesťanského umění (414–420)
Jean-Marie Lustiger, K pochopení je třeba času. Rozhovor o Světovém dni mládeže ’97 s pařížským kardinálem (421–425)
Vladimír Neuwirth, Československo mezi dvěma světovými válkami v pohledu literárního kritika a publicisty F. X. Šaldy (426–431)

Sekce: čísla vydaná v roce 1997   |   Tisk   |   Poslat článek známému