Communio 2/1997 - Bůh Otec všemohoucí

16.12.2010

Články z čísla:

Editorial (113–117)
Robert Spaemann, Otázka významu slova „Bůh“ (118–135)
Rémi Brague, Rozhodující zkušenost kříže (136–152)
Ferdinand Ulrich, Bůh náš Otec (153–162)
Josef Hřebík, Zjevení Boha Otce ve Starém zákoně (163–170)
Ladislav Tichý, Bůh – náš Otec. Svědectví Nového zákona (171–181)
Hans Urs von Balthasar, Boží všemohoucnost (182–190)
Peter Henrici, Plná moc v bezmoci: moc Církve (191–197)
Antonio Sicari, Aby biskupové mohli být poslušni Ducha (198–211)
Albert Görres, Svoboda a poslušnost (212–219)
Řehoř z Nyssy, Život sv. Řehoře Thaumaturga (220–223)
František X. Halas, Slavníkovec Vojtěch – světec a historická osobnost (224–229)
Vojtěch Novotný, Etymologická poznámka (230–232)

Sekce: čísla vydaná v roce 1997   |   Tisk   |   Poslat článek známému