Communio 1/1997 - Víra

16.12.2010

Články z čísla:

Editorial (5–8)
André Frossard, Umění věřit (9–11)
Joseph Ratzinger, Co znamená věřit (12–27)
Henri de Lubac, Křesťanská víra. Krátký úvod k Apoštolskému vyznání víry (28–37)
Ignace de la Potterie, Víra v janovských spisech (38–53)
Richard Machan, Abrahám a jeho pokolení (54–64)
Adrienne von Speyr, Boží dar (65–67)
John H. Newman, Ježíš – Původce a Dokonavatel naší víry (68–69)
Jacques Servais, Tak trvá tato trojice… (70–75)
Alberto Espezel, Kristus, střed víry (76–80)
Louis Bouyer, Jednota víry a mnohost theologií (81–93)
Roland Hureaux, Křesťanství a kultura. Úvaha o pojmu kulturní hegemonie (94–101)
Jaroslav Šerých, Víra z radosti – radost z víry. Výpověď umělce (102–105)
Vojtěch Novotný, Etymologická poznámka (106–107)

Sekce: čísla vydaná v roce 1997   |   Tisk   |   Poslat článek známému