Communio 2/2010 - Přirozený zákon

17.12.2010

Vážení čtenáři, druhé číslo letošního ročníku Mezinárodní katolické revue Communio se zabývá tématem, kterému se věnovaly i sesterské redakce v jiných zemích. Je to téma přirozeného zákona.

Aktuálnost tématu je zřejmá z více důvodů. V současné mezinárodní situaci se objevuje řada významných etických i právních sporů a otázek, přičemž se obvykle nejde odvolávat na právo jedné země nebo mezinárodní konsensus. Hledání řešení, které by bylo správné bez ohledu na partikulární politické zájmy, konkrétní právní ustanovení té nebo oné země nebo zvyklosti toho či onoho kulturního okruhu, nevyhnutelně vedou k otázkám, které s přirozeným zákonem a přirozeným právem úzce souvisí.

Dalším důvodem je i zvyšující se význam, který má koncepce přirozeného zákona v argumentaci církevních představitelů, na prvním místě papeže. A v neposlední řadě je to i skutečnost, že Mezinárodní teologická komise publikovala nedávno dokument týkající se přirozeného zákona, což význam a aktuálnost tohoto tématu jen podtrhuje.


Communio 2/2010 - Přirozený zákonČlánky z čísla:

Editorial

Dominique Weber, Vincent CarraudPřirozené právo: Kritická funkce
Glenn W. OlsenPřirozený zákon: první milost
Ctirad V. PospíšilProblematika přirozeného zákona a tajemství Muže z Nazareta
Martin P. GoldingTomáš Akvinský a některé současné teorie přirozeného zákona
Petr ŠticaPřirozený zákon v sociálním učení církve
Stanislav PřibylPřirozené právo v normativu Kodexu kanonického práva
Tomáš MachulaKatalog definic ctnosti Alberta Velikého


MKR Communio 2/2010 - Přirozený zákon můžete zakoupit v internetovém obchodě ikarmel.cz


  Všechna dostupná čísla v internetovém obchodě naleznete zde.

 

 

Sekce: Čísla vydaná v KNA (2010- )   |   Tisk   |   Poslat článek známému