Dostával jsem se do stále větší bídy

28.8.2023

Ó cesty plné zákrut!
Běda opovážlivé duši, která doufá,
že dosáhne něčeho lepšího,
když se od tebe vzdálí, Bože!
Převracej se dopředu,
na záda, na bok nebo na břicho,
všechno je tvrdé – a jen ty jsi odpočinutí.
A hle, ty jsi tady a osvobozuješ nás
od politováníhodných omylů
a uvádíš nás na svou cestu.

Ve svém životě jsem upadal 
do trápení, zmatků a chyb, 
protože všechny radosti, slávu a pravdu 
jsem nehledal v Bohu. 
Díky tobě, můj Bože, 
má Rozkoši, má Chválo a má Důvěro, díky za tvé dary. 

Velmi jsem dychtil po mnoha věcech, Bože – a ty ses smál.
Snášel jsem v těch žádostech samou hořkost a těžkosti –
– a tys ke mně byl o to laskavější,
oč méně jsi mi dovolil najít sladkost v tom, cos nebyl ty.

Pohleď na mé srdce, Pane! Ať teď má duše lne k tobě.
Jak ubohá byla! Tys jitřil její bolestivou ránu,
aby všeho nechala a obrátila se k tobě,
jenž jsi nade všecko a bez něhož by nic nebylo,
aby se obrátila a uzdravila.

Tobě buď chvála, tobě buď sláva, Prameni milosrdenství!
Dostával jsem se do stále větší bídy – a tys mi byl stále víc nablízku.
Tvá pravice se už už vztahovala,
aby mě vytrhla z bahna a očistila – a já jsem to nevěděl.

Ó cesty plné zákrut!
Běda opovážlivé duši, která doufá,
že dosáhne něčeho lepšího,
když se od tebe vzdálí!
Převracej se dopředu,
na záda, na bok nebo na břicho,
všechno je tvrdé – a jen ty jsi odpočinutí.
A hle, ty jsi tady a osvobozuješ nás
od politováníhodných omylů
a uvádíš nás na svou cestu,
utěšuješ nás a říkáš:

„Běžte, já vás ponesu,
já vás přivedu,
já vás tam donesu. (Iz 46,4)“

 

 

 

Z knihy

Náhled
 

„Mezi mysliteli starověku je Augustin jediný, kdo chápe ty nejniternější pocity moderního člověka,“ prohlásil španělský filosof Ortega y Gasset. 

Duchovní autobiografie svatého Augustina patří vedle Bible a Následování Krista ke stálicím na pomyslném nebi duchovní literatury. V čem spočívá nadčasová popularita tohoto díla? Hlavně v tom, že s nevídanou autentičností svědčí o lidské křehkosti i o palčivém hledání a nacházení toho nejpodstatnějšího v životě člověka. 

Karmelitánské nakladatelství vydává zbrusu nový a kvalitní překlad Vyznání pro čtenáře 21. století. Doplněný je odborným úvodem, vysvětlivkami a rejstříky.

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému