Způsob, jak se lze setkat s Ježíšem a následovat jej

16.2.2014

Způsob, jak se lze setkat s Ježíšem a následovat jejOd uzdravení tělesného k uzdravení duchovnímu...

V příběhu slepého žebráka u Jericha (viz Mk 10,46-52) nacházíme velmi jasně popsán způsob, jakým se lze setkat s Ježíšem a následovat jej. Podle evangelia projde slepec procesem, který jej dovede od uzdravení tělesného k uzdravení duchovnímu, takže místo aby „seděl u cesty“ nakonec „jde tou cestou za ním“. Tento text obsahuje jasné poselství pro každého z nás. V předkládané knize nás její autor provází procesem uzdravení. Ježíš, náš nejlepší lékař a ranhojič, je připraven nás uvítat ve své klinice, kterou posléze opustíme oděni jeho láskou a uzdraveni sladkostí jeho srdce.

Slepý žebrák – Timaiův syn Bartimaios. To je náš hlavní hrdina. Žebrák… protože nemůže pracovat a vydělat si tak na svůj chléb. Je odsouzen k žebrání. A nejen to, je navíc slepý… nevidí, a veškerou svou naději proto vkládá do lidí, kteří mu dávají drobné peníze, vyřizují místo něj nutné pochůzky a nosí jej všude tam, kam se potřebuje dostat. Nevidí, protože jeho životu schází pravé Světlo, kterým je Kristus. Ani jméno neposkytuje slepci identitu. Bartimaios znamená v aramejštině „syn Timaiův“. Nevíme tedy ani to, jak se vlastně jmenoval.

Možná jsme na tom stejně jako tento muž nebo se třeba v podobné situaci nacházíte vy, čtenář této knihy: žebrák, slepý a bezejmenný, trápený nemocí na těle, ale především na duši…

Seděl u cesty. Je to pozice pasivní a žebrák v ní setrvává u cesty bez hnutí, bez dynamiky… téměř jako ochrnutý, a navíc slepý. Kdo z nás na tom nebývá tu a tam podobně, kdo nesedává u cesty ať už proto, že jej druzí opustili, nebo že ze správného směru sešel sám a dobrovolně?

Uslyšel, že je to Ježíš. Alespoň že nebyl k tomu všemu i hluchý! Slyšel, že Ježíš prochází kolem něj, a to pro něj byla jedinečná příležitost. Jak je důležité zaslechnout Boží slovo! Jak je důležité nebýt hluchým k hlasu a volání svého Pána!

Začal volat. Byla to reakce svatá, protože tak jej Ježíš mohl zaslechnout. Vskutku rozhodný čin. Ozval se, aby ho bylo slyšet, podobně jako to děláme my při fotbalovém zápase. (Ani v kostele tak ústa neotevíráme, snad proto, že o obsahu svých slov nejsme tak úplně přesvědčeni.)

„Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ Prosba vycházející z hloubi srdce je zároveň počátkem vnitřního uzdravení. Ukazuje pokoru člověka a jeho víru v Boha. Před takovou prosbou Ježíš nemůže zůstat hluchým: „Zavolejte ho.“
On odhodil plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Nechce už dál sedět u cesty. Poté, co ho Ježíš zavolal, se zvedá, přesněji řečeno odhazuje plášť, vyskakuje a jde: tři slovesa, která naznačují rozhodné jednání a pohyb. Ano, teď je zpátky na cestě, už nesedí stranou.

Jak často setrváváme skryti pod vlastním pláštěm, uzavřeni mezi čtyři stěny, chráněni ve svém bezpečném světě. Setkání s Ježíšem však vyžaduje, abychom odhodili své pláště, vyskočili na nohy a vřele se položili do náruče toho, který jediný nás může uzdravit.

„Mistře, ať vidím!“ Je čas, aby každý z nás Ježíšovi řekl, z čeho potřebuje být uzdraven. Proto do vašich rukou vkládám tento jednoduchý katechismus. Otec Elias Vella nás v něm svým prostým způsobem, ale s hlubokou znalostí problematiky, postupně, krok za krokem přivádí k Ježíšovi, který je připraven nás uzdravit z toho, co nás sužuje. A kdo takové uzdravení nepotřebuje?

Po každém probraném tématu následuje několik námětů k zamyšlení. Mohou vám pomoci, abyste Boha prosili o uzdravení.

Kéž tedy na konci této knihy, skrze kterou máme zakusit Boží lásku, poznáme, že skutečné uzdravení se nachází v nás samotných, ve víře v Ježíše. Zdrojem tohoto uzdravení je totiž nakonec jen naše víra v Krista.

A šel tou cestou za ním…

P. Paul Darmanin, OFMConv.

 

kniha: Uzdrav mě, Pane
autor: Elias Vella
vydalo: Karmelitánské nakladatelství
Titulek a redakční úpravy: redakce webu kna.cz
-101632-

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému