Znovu objevit otcovský pud

24.5.2010

Znovu objevit otcovský pudExistuje otcovský způsob výchovy? Přistupují muži k výchově jinak než ženy? Je mužský způsob výchovy pro děti a jejich vývoj přínosem? Tyto otázky se jako červená nit vinou všemi úvahami, které najdete v této knize, zamýšlející se nad tím, co je pro mužský způsob výchovy typické a proč by ho děti měly zažít.

Znovuobjevit mužský způsob výchovy musejí především sami otcové, kteří dnes často trpí pocity méněcennosti, že výchovu nezvládají tak dobře jako ženy. Právě proto je nutné, aby objevili skrytou krásu a potřebnost mužského přístupu k výchově svých dětí.

Znovu objevit otcovský pud

Znovu objevit a ocenit je třeba „otcovský pud“, který existuje zrovna tak jako pud mateřský a je pro zdravý vývoj děti neméně důležitý. Na své znovuobjevení čeká i mužský výchovný instinkt a plně doceněn by měl co nejdřív být i otcovský přístup k výchově. Jen tak lze zaplnit prázdné místo v dnešní celospolečenské diskuzi, jež se často omezuje jen na konstatování, že otcovské postavy dnes prostě chybějí. Tvrzení, že dnešní společnost je „společnost bez otců“, má takový úspěch právě díky tomu, že nabízí klíč k pochopení společenské i psychologické dynamiky dnešního světa. O tom, proč tomu tak je, se zeširoka bádá, ale málokdo se zamýšlí nad tím, jak tento stav změnit.

Mužský přístup k výchově byl nezbytně podroben přísné kritice, která nelítostně vyjevila jeho meze a chyby. Paternalismus a autoritářství byly oprávněně označeny za nebezpečné viry parazitující na mužnosti a vedoucí k nastolení způsobu výchovy, na nějž dnes vzpomínáme jen velmi neradi. Tato kritická reflexe byla velmi cenná tím, že odhalila meze, na které při výkladu otcovské role v rodině a při výchově nutně narážíme.

Otcovství nelze znovuobjevovat tak, že se budeme vracet do „starých dobrých časů“. Musíme si uvědomit, že pod palbou kritiky vzalo zasvé právě to, co v minulosti otcovství devalvovalo. Otcovství je třeba očistit a ochránit před ztotožňováním s některými negativními rysy, jimiž se v minulosti vyznačovalo.

Dnes je nutné najít nové pojetí otcovství, které – očištěno oprávněnou kritikou – bude více v souladu s jeho podstatou a které znovu umožní vidět, jak je otcovství důležité a krásné.

 

kniha: Srdce táty
autor: Osvaldo Poli
vydalo: Karmelitánské nakladatelství
Titulek a redakční úpravy: redakce webu kna.cz
-101519-

 

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému