Život znamená radovat se ze štěstí druhých i z maličkostí všedních dnů

9.10.2009

Život znamená radovat se ze štěstí druhých i z maličkostí všedních dnůŘekneme-li šíře, představíme si pole. Někdo si dokonce zanotuje píseň „Velké širé rodné lány...“. A co má moudrost s tím společného? Rozsah toho, oč se člověk zajímá a čím se zabývá, může být různý. Někdo myslí jen a jen na sebe. To, co se týká druhých lidí, ho nevzrušuje. Když s ním hovoříme, oživne, jen když se mluví o něm. A slyšíme od něj stále jen „já, já, já“.

Řekneme-li šíře, představíme si pole. Někdo si dokonce zanotuje píseň „Velké širé rodné lány...“. A co má moudrost s tím společného? Rozsah toho, oč se člověk zajímá a čím se zabývá, může být různý. Někdo myslí jen a jen na sebe. To, co se týká druhých lidí, ho nevzrušuje. Když s ním hovoříme, oživne, jen když se mluví o něm. A slyšíme od něj stále jen „já, já, já“.

Naštěstí je pořád víc těch, které zajímá více než to jen jejich „já“. Zajímá je také vše, co se týká jejich rodiny, nejen té nejužší, ale i širší rodiny – i všech příbuzných, případně i známých. Někdo se zajímá i o okruh lidí, s nimiž se stýká ve škole, v zaměstnání, v určitém společenství, v obci, ve městě, ba dokonce v celé zemi. Tak bychom mohli jít dál a dojít až k lidem, které zajímá to, co se děje nejen v jejich zemi, ale i jinde, v jiných zemích, ba dokonce i na celé země tváři.

Vraťme se ale ke slovíčku „zajímá“. Tomu je možno rozumět různě. Někoho může něco zajímat z toho důvodu, že je zvědavý. Jiného proto, že je zvídavý. A jsou lidé, kteří nejenže se snaží porozumět tomu, co se v daném okruhu děje, ale snaží se i svým způsobem pomoci. Tam, kde jde o moudrost, se často jedná právě o tento poslední druh zájmu a jejich pole působnosti.

Slovo „šíře“ se nemusí týkat jen rozsahu pole – ani toho „životního pole zájmu“. Může se týkat i času. Někdo žije ve velice úzkém časovém úseku – „jen teď, zde a nyní“. Ostatní ho nezajímá. Jiný bere v úvahu i to, co bude. A to, co bude, může mít jednou zítra, podruhé za rok, za dva a někdy i ještě delší časovou perspektivu. Týká se to i problémů, které se snaží řešit, a toho, jak tento časový úsek svou činností ovlivní. Na jedné straně žijí lidé „jen pro ten dnešní den“. Na druhé ti, kteří se snaží svou činností přispět jako obolem (příspěvkem) do pokladnice lidstva.
Je-li něco příznačné pro moudrost, je to právě šíře zájmu. Přejného zájmu. Nejen zvědavosti, ale i působnosti. Přesněji: odpovědnosti. Nadarmo se zřejmě nemluví o moudrosti a o životě věčném, ba i o království nebeském.

 

Z knihy O moudrosti s Jaro Křivohlavým -101430-

Autor: Jaro Křivohlavý   |   Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému