Víte, proč se Židům říká Židé?

6.10.2023

Víte, co to bylo tzv. Babylonské zajetí
a jaké mělo důsledky?
Víte, co to znamené "diaspora"?
Víte, co to znamená „Sión“?

 

Izrael postihlo velké neštěstí. V roce 586 před Kristem dobyl Jeruzalém král Nabuchodonosor. Zničil jeruzalémský chrám a část obyvatelstva odvlekl do Babylonu. Toto vyhnanství trvalo asi sedmdesát let.

Daleko od domova se synové Izraele snažili uchovat si svou židovskou kulturu a identitu. Odvrátili se od pohanských bohů a začali opět uctívat jediného Boha a dodržovat Zákon, který jim dal Mojžíš. Chrám, kde by se mohli modlit a přinášet oběti, Hebrejové už neměli, scházeli se proto na místech, kterým začali říkat synagogy. Až během babylonského zajetí získalo židovské náboženství pevnou strukturu.

Lid Izraele však snil o tom, že se vrátí do své země (jak se o tom zpívá v žalmu 137). K návratu došlo roku 538 před Kristem, kdy Babylon dobyl perský král Kýros, který daroval Izraelitům svobodu. Po návratu Izraelité znovu vystavěli jeruzalémský chrám.

Všichni se ale zpět nevrátili. Někteří zůstali v Babylonu, jiní se usadili v Maroku nebo dokonce až v Indii. Mnoho Židů odešlo také do Egypta. Tomuto rozptýlení Židů po celém světě říkáme diaspora.
 

„U babylonských řek, tam jsme sedali a plakali,
když jsme vzpomínali na Sión.
Na vrby toho kraje jsme zavěsili své citery.“
(Žalm 137)


Víš, že?
Sión je jiné jméno pro Jeruzalém. Původně to bylo jméno pahorku, na němž byl Jeruzalém vybudován.

Víš, že?
Po babylonském zajetí pocházeli Izraelité, kteří znovu osídlili zemi izraelskou, převážně z kmene Juda. Proto si začali říkat „Židé“. Z názvu kmene Juda je rovněž odvozen název Judsko.

 

 

 Z knížky (nejen pro děti):

 
Náhled

 

 

 

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému