Víra a city jsou dvě různé věci

18.10.2016

Víra a city jsou dvě různé věci.
V Božím slově nikde nenajdeme místo,
kde by Ježíš říkal: ‘Svými city budete spaseni’
nebo ‘Svými city budete uzdraveni’.
Ale chválil lidi za jejich víru.

Při mši nic necítím,
je to nuda

Chodí za mnou občas lidé, kteří mi říkají: „Já při mši nic necítím. Je to nuda…“ Vždycky jim na to říkám: „Víra a city jsou dvě různé věci. V Božím slově nikde nenajdeme místo, kde by Ježíš říkal: ‘Svými city budete spaseni’ nebo ‘Svými city budete uzdraveni’. Ale chválil lidi za jejich víru. Víra znamená, že věříme v to, co nevidíme. Ježíš řekl: „Blahoslavení ti, kdo neviděli, a přece uvěřili.“

Právě to je pro nás katolíky velká výzva. Nemůžeme například vysvětlit eucharistii, protože to je zázrak a tajemství. Není důležité, jak tomu rozumíme „hlavou“, ale jak tomu věříme v srdci. Krista nezpřítomňují v eucharistii city, je pro nás v eucharistii zpřítomňován mocí Ducha Svatého, která působí skrze vysvěceného kněze. Nemusím cítit vůbec nic, a přece tam Ježíš stále je. /…/

Kostely jsou plné lidí, kteří přicházejí a odcházejí,
a zůstávají nezměněni

Víra je rozhodnutí. Musíme na ni vynaložit úsilí. Mohli bychom o mši říkat: „Nerozumím tomu, nic necítím, ale věřím tomu.“ Přicházíte-li na mši a váš postoj je správný, změní to váš život. Naše kostely jsou plné lidí, kteří přicházejí a odcházejí, a zůstávají nezměněni. Ptáte se sami sebe: „Opravdu je tu Ježíš? Nezměnil se? Neplní už svoje sliby?“ Anebo je to tak, že nemáme víru, která něco očekává, a nedovolujeme mu dotknou se našich životů a naplnit naše potřeby?

Ježíš je stejný včera, dnes, navěky. Je to ten Ježíš, který uzdravoval v evangeliu. Sliby tedy musí plnit a odpovídat na potřeby svého lidu musí také.

Ježíš postavil učedníky do neřešitelných situací
a tím je učil víře

Je nezbytné, aby křesťan byl člověkem, který věří v Ježíše Krista. Když Ježíš povolal své první učedníky, vyzval je, aby ho následovali. Během tří let, které s nimi strávil, proměnil jejich smýšlení, odstranil z něj, co bylo světské, a dal jim svoje smýšlení. Povolal je k tomu, aby uvěřili, že s ním není nic nemožné.
Umožnil jim vyrůst ve víře tím, že je postavil do lidsky neřešitelných situací, jakými je nasycení tisíců pěti bochníky chleba a dvěma rybami, chození po vodě, uzdravování nemocných a vyhánění zlých duchů.

I my jsme dnes stavěni před těžké úkoly…

  

 

Z knihy: 

Zázraky se opravdu dějí

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému