Tradice neznamená uchovávat popel, ale udržovat oheň

6.6.2022

Duch nám ukazuje nové věci prostřednictvím toho, co církev nazývá „znamení časů“.
Jejich rozpoznávání nám umožňuje porozumět změnám.
Když události nebo trendy vykládáme a modlíme se nad nimi ve světle evangelia,
můžeme odhalit pohyby, které odrážejí hodnoty Božího království, nebo jejich opak.

 

Tradice není muzeum, pravé náboženství není mrazák a učení není statické, ale roste a vyvíjí se jako strom, který zůstává tentýž, ale přesto dál roste a dává stále hojnější plody.

Někteří tvrdí, že Bůh promluvil jednou provždy – a téměř vždy je to výhradně takovým způsobem a v té podobě, kterou ti, kdo toto tvrzení vznášejí, dobře znají. Jakmile slyší slovo „rozlišování“, mají strach, že je to nějaký fajnový způsob, jak ignorovat pravidla, nebo jakýsi vychytralý moderní trik, jak snížit hodnotu pravdy. A přitom je to právě naopak. Rozlišování je tak staré jako sama církev. Vyplývá ze slibu, který Ježíš dal svým učedníkům, že po jeho odchodu a až „přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy“ (Jan 16,13).

Neexistuje žádný rozpor mezi pevným zakotvením v pravdě a zároveň otevřeností většímu porozumění. Duch nás nadále vede, abychom radostnou zvěst překládali do různých kontextů, a Ježíšova slova tak nadále zněla v srdcích mužů a žen každé doby. Proto rád cituji Gustava Mahlera, že „tradice není uchovávat popel, ale udržovat oheň“.

Duch nám ukazuje nové věci prostřednictvím toho, co církev nazývá „znamení časů“. Jejich rozpoznávání nám umožňuje porozumět změnám. Když události nebo trendy vykládáme a modlíme se nad nimi ve světle evangelia, můžeme odhalit pohyby, které odrážejí hodnoty Božího království, nebo jejich opak.

Lidé v každé době „lační a žízní po spravedlnosti“ (Mt 5,6), což je nářek nesoucí se z okraje společnosti. Pokud v této touze rozpoznáme hnutí Božího Ducha, umožní nám to otevřít se tomuto hnutí v myšlenkách a skutcích, a tak vytvořit novou budoucnost v duchu blahoslavenství.

 

Z knížky

Náhled


Nebojme se snít
papež František

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému