Sv. Juliána z Norwiche († 1416): A všechno bude dobré…

9.10.2006

Sv. Juliána z Norwiche († 1416): A všechno bude dobré…A potom Pán otevřel můj duchovní zrak a ukázal mi mou duši, nacházející se uprostřed mého srdce. Viděla jsem ji tak prostornou, jako by to bylo celé království… vypadala jako nádherné město. Uprostřed toho města sedí náš Pán Ježíš, pravý Bůh a pravý člověk, pohledný a vysoké postavy, vznešený, nejvyšší Pán… Sedí uprostřed duše vzpřímeně, pokojně a klidně, a přitom řídí a střeží nebesa i zemi a všechno, co jest. Jeho lidství i božství klidně sedí, zatímco božství vládne nade vším, bez jakéhokoli nástroje nebo úsilí. Moje duše je požehnaně naplněna jeho božstvím, nejvyšší mocí, nejvyšší moudrostí a nejvyšším dobrem.

Ježíš už nikdy neopustí místo, které v naší duši zaujal, protože v nás má svůj jedinečný domov. Přebývat v něm je jeho největším potěšením. Byl to potěšující a uklidňující pohled, protože je tomu vpravdě tak, na věky věků. A jestliže tuto pravdu kontemplujeme, zatímco pobýváme tady na zemi, Bohu se to velmi líbí a my z toho máme velký užitek. A duše, která jej kontempluje, je připodobňována jemu, na něhož hledí, a je s ním sjednocována v klidu a pokoji.

 Zvláštní radost pramenila z toho, že jsem ho viděla sedět, neboť vidět ho sedět a moci o tom rozjímat mi zjevilo jistotu pravdy, že on v nás bude přebývat na věky… A když jsem na něj s velkým zaujetím hleděla, náš Pán, aniž by otevřel ústa a dal zaznít hlasu, mi velmi pokorně zjevil slova, jež pronesl s velkou vážností: „Věz, že to, co jsi dnes spatřila, nebyla žádná halucinace. Přijmi to, uvěř tomu a pevně se toho drž, a nic tě nepřemůže.“
 A tato posila platí i mým bratřím a sestrám ve víře, taková je vůle Boží.
Slova „nic tě nepřemůže“ byla řečena s velkým důrazem a mocí, aby mi dodala jistotu a sílu ve všech protivenstvích, která ještě přijdou. On neřekl: „nic na tebe nedolehne, nedočkáš se ran, neprožiješ úzkost“, ale řekl: „nic tě nepřemůže“ (angl.: „you will not be overcome“).
 Bůh chce, abychom si tato slova vzali k srdci a byli posíleni, neboť on nás miluje a má v nás zalíbení. Proto si přeje, abychom i my ho milovali a našli v něm zalíbení a velmi mu důvěřovali; a všechno bude dobré.
 Brzy nato se všechno skrylo mým zrakům a už jsem neviděla nic.

 

Autor textu: sv. Juliána z Norwiche (+ 1416)
Převzato z: dodatek Čítanka o naději z knihy 
Kotva naděje od autora Kateřina Lachmanová
Vydalo
Karmelitánské nakladatelství
Titulek a redakční úpravy: redakce webu kna.cz
-101306-

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému