Socha sv. Václava, která unikla pozornosti komunistické tajné policie STB

27.9.2023

Po komunistickém puči v únoru 1948 vzniklo na Jihlavsku několik ohnisek odporu. Vydávali a kolportovali předvolební letáky s požadavkem svobodných voleb pod kontrolou OSN a s dalšími varovnými výzvami. V jedné skupině spolupracoval i akademický sochař Jaroslav Šlezinger. V té době vytvářel m.j. sochu promlouvající k českému národu – svatého Václava, patrona země, a to jako symbol naděje, že útlak a nesvoboda jsou jen dočasné. Patrně již tehdy tušil, že za jeho postoje i za tuto práci mu hrozí zatčení, neboť všude probíhaly čistky a soudy podle nově vydaného komunistického zákona č. 231/1948 Sb. na ochranu republiky a nelítostně odsuzovaly „nepřátele lidově demokratického zřízení“ ke krutým trestům. S pomocí svých přátel si totiž opatřil cyankáli, které hodlal použít v případě, že by byl vyšetřovateli Státní bezpečnosti mučen. Jejich výslechy si totiž v ničem nezadaly s těmi gestapáckými, s nimiž měl sochař zkušenosti.

 

Sochu sv. Václava dokončil a téměř v předvečer svého zatčení ji dopravil do kláštera minoritů v Jihlavě. Řeholníci ji umístili vysoko na zeď v bývalé Svatováclavské kapli hned vedle chrámových dveří a zde, ač lidem na očích, překvapivě unikla pozornosti a zůstala tam dodnes. Věřící o ní však věděli a na závěr nedělních obřadů se pravidelně nesl chrámem závěrečný chorál Svatý Václave, vévodo české země… Celý kostel zpíval, lidé alespoň na chvíli pozvedali hlavy. Byla to jedna z forem protestu proti komunistickému režimu. (...)

Při hromadném zatýkání v roce 1949 byl 7. září zatčen i Jaroslav Šlezinger, následně vyslýchán a mučen v jihlavské služebně StB. (…) Jaroslav Šlezinger  prošel několika komunistickými lágry  A roku 1952 byl převezen na Jáchymovsko do tábora Ostrov – Vykmanov II s krycím označením „L“ (vězni nazývaný „likvidační“), kde se vytěžená uranová ruda připravovala pro transport do Sovětského svazu. Byl přidělen na práci v tzv. „Věži smrti“, vícepodlažním objektu, v němž se v otřesných podmínkách tento radioaktivní materiál třídil. (...) Následně pak 2. srpna 1955 ve svých 44 letech zemřel na následky onemocnění způsobené radioaktivitou. (...)

V únoru 2015 ministr kultury ocenil titulem Rytíř české kultury několik významných kulturních osobností, které se v občanském životě ani v umělecké tvorbě nikdy nezpronevěřily nejvyšším mravním zásadám. Mezi nimi obdržel tento titul in memoriam také akademický sochař Jaroslav Šlezinger.

 

ŠLEZINGER Jaroslav
laik
akademický sochař
* 29. dubna 1911, Jemnice
† 2. srpna 1955, Ostrov-Vykmanov

 


Z knihy:

(Pro web redakčně upraveno, zkráceno)

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému