Široké obzory

3.4.2010

Široké obzoryPerspektiva je zajímavé slovo. Pochází z latinského per- (skrze) a -spicere (dívat se). Takže mít perspektivu doslova znamená být schopný prohlédnout situaci. Znamená to, že jste schopni povznést se nad svá předem připravená vysvětlení dost vysoko, abyste viděli věci v širším kontextu a zahlédli svět, který existuje za vaším plotem.

Písmo se snaží rozšířit naši perspektivu, pomoci nám podívat se skrze příběhy Božího lidu na příběh našeho vlastního života, který je ukrytý v životech našich bratrů a sester, o kterých čteme. Advent je na první pohled příběh o narození malého Ježíška. Širší perspektiva nám ale ukazuje, že jde stejně tak i o Ježíšův druhý příchod. Taková perspektiva nám umožňuje slavit Velký pátek, protože víme, co se přihodilo o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně. Když čteme ve čtrnácté kapitole Matoušova evangelia příběh o bouři na moři, zdá se nám, že Petrova víra zklamala, protože ušel jen pár kroků po hladině vody, zapochyboval a začal se topit. Jiný úhel pohledu ovšem ukazuje, že to byl statečný a věrný apoštol, kterému později Ježíš právem svěřil svou církev na zemi. Nikdo jiný totiž z lodi nevylezl. Nikdo jiný ten krok víry neudělal. Petrovy tři kroky byly víc, než dokázal kdokoliv z nich. Záleží na úhlu pohledu.

Je to zvláštní, že oči, které byly plné slz štěstí jedné hvězdné noci v Betlémě, byly tytéž oči ovdovělé matky, která držela v náručí to samé svaté tělo mnoho let později. Narození Páně odděluje od Piety jen čas a perspektiva. Dřevěná kolébka ležela ve stínu dřevěného kříže. Tu noc v Betlémě držel Josef své čerstvě narozené dítě v náručí a otíral z něj krev. Josefu z Arimatie se dostalo stejné cti o tři desetiletí později.

Biblisté tvrdí, že Ježíš se nenarodil ve stáji, ale že jako první Vánoční svatostánek sloužila jeskyně vytesaná ze skály, což je zrcadlový obraz Velikonočního svatostánku: hrobky vytesané ve skále. To, že se Slovo stalo tělem, se začalo uskutečňovat v jeskyni a z jeskyně bylo Slovo také vzkříšeno. Obě jeskyně byly startovní čárou na cestě do nebe, ačkoliv z pohledu světa to byla konečná.

 

kniha: Crash test
autor: Mark Hart
vydalo: Karmelitánské nakladatelství
Titulek a redakční úpravy: redakce webu kna.cz
-101377-

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému