Rozdíly mužů a žen v oblasti milostných vztahů

7.10.2006

Rozdíly mužů a žen v oblasti milostných vztahů V oblasti milostných vztahů se prověřují rozdíly v chování a psychologii chlapců a dívek.

* Dívka hledá spíše něhu, bezpečí a ochranu. Touží po tom, aby byla pochopena a milována taková, jaká je, aby se měla o koho opřít, na koho spolehnout.

+ Chlapec přikládá daleko větší význam fyzickému vzhledu. Citové vzplanutí mnohem rychleji přechází v sexuální touhu.
* Dívka má smysl pro hluboký prožitek. Láska je pro ně hluboký a vážný cit.
+ Chlapec je v těchto věcech daleko povrchnější a lehkovážnější.
* Dívka navazuje vztah pomaleji. Potřebuje se přiblížit jemně, někdy to trvá delší dobu.
+ Chlapec se snaží jít rovnou k věci. Nejraději by přeskočil "zbytečné zdržování". Je netrpělivý jako hříbě.
+ Chlapec také většinou přichází s návrhem na sexuální styk a dívka je (většinou) k této nabídce spíše zdrženlivější. ("Na večírcích jsou chlapci téměř neodbytní. Dovolují si stále víc a víc. Já jsem ale proti. Nejdřív chci chlapce poznat a chodit s ním aspoň rok, abych věděla, zda si budeme rozumět. Děvče nemusí padnout kolem krku hned prvnímu, kdo přijde." - Nathalie, 14 let.) Pokud chlapec a děvče prožijí vzájemně surový a nepřirozený vztah, chlapci to tak nevadí, pokud dosáhne fyzického uspokojení; děvče jím může být hluboce raněno, poníženo a někdy i psychicky otřeseno.
* Dívka má silnější smysl pro věrnost. Pokud se jednou zamiluje, vytrvává v lásce dlouho, ne-li celý život. Chlapec, jakmile se nasytí, daleko snáze dívku opustí a přejde k jiné bez výčitek.
+ U muže je sexualita mnohem víc vyhraněná a cílenější.
* Žena ji vnímá globálněji, zahrnuje do ní mnohem více než muži. Tam, kde muž ví přesně, co udělat, žena spíše vyčkává, připravuje se; až přijde její chvíle, převezme roli a pokračuje tam, kde muž skončil.
Mezi prožíváním fyzické lásky u muže a u ženy je tedy značný posun, který ženy vnímají jako nesoulad, neúspěch a cítí se podvedené. Někdy v nich toto "vzájemné nesouznění" probudí touhu pomstít se; klamou, mámí, svádějí a třeba i pohrdají.
Snažme se tolerovat slabé stránky toho druhého! Úcta a tolerance jsou nejlepším projevem lásky. Jsi-li chlapec, snaž se porozumět dívce a její odlišnosti. Zkus jí dát pocit bezpečí, pevného přátelství a čistého a opravdového citu, který potřebuje. Zkus se někdy držet i trochu zpátky. Příliš nespěchej. Jsi-li děvče, je na tobě, abys znala mužské slabosti. Zbytečně v něm nepodněcuj jeho žádostivost. Neprovokuj ho. Chraň ho před sebou samým. Jednou ti za to bude vděčný, i když je mu to dnes proti mysli. (Mnozí, kdo četli tyto řádky, mi napsali, že mají tytéž zkušenosti.)

Autor textu: Daniel Ange
Převzato z knihy: Tvé tělo je stvořeno pro lásku
Vydalo Karmelitánské nakladatelství
Titulek a redakční úpravy: redakce webu kna.cz
-10449-

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému