Přílišné zaměření na sex: vnitřní prázdnota

5.10.2006

Přílišné zaměření na sex: vnitřní prázdnota "Uvolnit sexuální touhu ve světě, kde všechno končí smrtí, kde Boha zavrhují, je jako vypustit šelmu rozlícenou lačností po kořisti." (Olivier Clément)

Sexuální slast neslábne. Má schopnost stále se obnovovat. Že by v ní bylo něco z věčnosti? Když ji člověk prožívá, jako by nevnímal čas. To je právě ono. Musí začínat stále znovu, nikdy nekončí. Není to ani nekonečno, ani věčnost!

Není podstatou sexuální touhy jakási nostalgie po místu, kde by existovalo jen absolutní štěstí z lásky, nostalgie po člověku, od kterého by nás nic nemohlo oddělit? Nostalgická touha po ideální kráse, po tváři, která nikdy nezestárne? Není v tom touha po plnosti, ve které i ty nejkrásnější milostné chvíle jsou stále jen tápáním? Přítomnost sex-shopů dokazuje, že člověk trpí prázdnotou srdce a touhou unikat někam pryč. Jsou očividným důkazem toho, že stále sní a hladově touží po lásce.
Co kdyby tato láska, tento "jiný" svět, tato plnost, tato tvář, krása a radost byl ... Bůh? Když nepřijmeš Boha do svého života, když neopřeš touhu po lásce o Boha, bude ještě víc rozjitřena! (Franck přece napsal: "Dobře vím, že ve všech partnerech, kterých bylo bezpočet, jsem hledal Boha." Nehledalo jeho srdce ono nekonečno?)
Čím to je, že obchod "se sexem" je v dnešním světě tak úspěšný?! Lidské srdce touží po projevech něhy, ale jen zřídka dojde tato touha naplnění. Proto je věčně nespokojen! Jistě, může nalézt velkou a čistou lásku, která je krásná a silná, a nemusí ještě poznat Boha. Ale právě od Boha pochází všechno, co je v té lásce velkého, čistého, krásného a silného. Jenom člověk o tom ještě neví.
Bůh potřebuje ze své podstaty rozdávat lásku a když mu ji člověk vrací, nesmírně "ho to potěší"! Poznává v ní sebe. Každý pohlavní akt, i ten nečistý, stejně jako každý projev síly je výzvou k životu, k jeho Životu. Je to srdcervoucí volání o pomoc. Člověk může klidně žít a nevědět o tom. Ale kolik radosti mu to přidá, když to ví!
Můžeš vůbec bez Boha milovat tak, jak o tom sníš?
 
Společnost posedlá sexem nebo osamělost otevřená k Bohu
Člověku často zbývá jen sex, protože ho velký "problém člověka" nezajímá. Nestojí o maličkosti, byť by byly činěny s láskou. Zdá se mu marné pomáhat slabým. Neví, proč by se měl angažovat za mír a spravedlnost, a tak připravovat mnoho malých příležitostí pro lásku. Lidé přehnaně lpí na své existenci, ale přesto se nudí. Nudí se proto, že nevědí, kde a jak by využili svých schopností milovat. Jejich zorné pole se zužuje. Už vidí jen jediný bod, ke kterému všechno směřuje.
Horizont lásky je však bez hranic. Je to výzva vydat se do rozlehlých končin. Každá touha po lásce vycházející z lidského srdce může dříve či později ztroskotat, pokud není vyvážena touhou po Bohu. Můžeš sám uspokojit svou touhu? Tvé srdce volá, že je stvořeno pro něco jiného než jsou peníze a sex, že je povzneseno nad tyto problémy. Cítí se být větší než je svět. Ano, svět tvému srdci připadá příliš malý.

Autor textu: Daniel Ange
Převzato z knihy: Tvé tělo je stvořeno pro lásku
Vydalo Karmelitánské nakladatelství
Titulek a redakční úpravy: redakce webu kna.cz
-10449-

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému