Pravá podstata postu (Sv. Jan Zlatoústý)

7.4.2014

Postíš se?
Ukaž to skutkem!
Jak, ptáš se?

Pravá podstata postu není ve zdrženlivosti od pokrmů, ale od hříchu. Kdo se postí jedině od jídla, ten půst snižuje, zneuctívá.

Postíš se? Ukaž to skutkem!

Jak, ptáš se? Takto:

vidíš-li chudého, slituj se nad ním,

vidíš-li svého nepřítele, smiř se s ním,

vidíš-li, že tvůj přítel jedná šlechetně, nezáviď mu,

vidíš-li krásnou ženu, nevšímej si jí.

 

Ať se postí nejen ústa, ale i oko, noha, ruka a všechny naše údy.

Ať se postí naše ruka od nespravedlivého majetku,

ať se postí naše noha od chůze za špatnými věcmi,

ať se postí naše oko od všetečných pohledů,

ať se postí naše ucho od pomluv a nactiutrhání,

ať se postí naše ústa od kluzkých slov a tupení.

 

Jaký můžeme mít užitek z toho, když se sice zdržujeme masa, ptáků a ryb, bratry však vraždíme, neboť kdo na cti utrhá, ten dle sv. Pavla vraždí svého bližního.

Sv. Jan Zlatoústý (344-407)
 
 

Hlasy Otců - Liturgický rok s osobnostmi církevních dějin, Pavel StrachotaKniha: Hlasy Otců - Liturgický rok s osobnostmi církevních dějin
Autor: Pavel Strachota
vydalo: Karmelitánské nakladatelství
Titulek a redakční úpravy: redakce webu kna.cz
-10894- 

Další tituly k tématu:  
půst 
velikonoce 
duchovní život

Další tématicky podobné tituly: 
církevní otcové
východní mnišství
patristika
 

 

 

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články