Pavel Le-Bao-Thin († 1857): Dopis z vězení

9.10.2006

Pavel Le-Bao-Thin († 1857): Dopis z vězeníJá, Pavel, vězeň pro Kristovo jméno, bych vás rád zpravil o souženích, která na mě každý den doléhají, abyste zapáleni Boží láskou spolu se mnou chválili Boha: Jeho milosrdenství trvá na věky.

Tento žalář je skutečným obrazem nepomíjejícího pekla. Ke krutému mučení všeho druhu jako jsou okovy, železné řetězy i provazy se přidávají nenávist, pomsta, pomluvy, oplzlé řeči, falešná obvinění, zloba, křivé přísahy, proklínání a nakonec strach a smutek. Avšak Bůh, který osvobodil tři mládence z rozžhavené pece, je mi stále nablízku; i mě osvobodil z tohoto soužení a proměnil ho ve sladkost: Jeho milosrdenství trvá na věky.

Jestliže tato muka obyčejně druhé zlomí a udolají, já zůstávám pro Boží milost veselý a plný radosti, vždyť nejsem sám, ale Kristus je se mnou.
(…)
Pane, jak mám snést tuto hroznou podívanou, když vidím, jak se dennodenně císařové, mandaríni a jejich dvořané rouhají tvému svatému jménu, tobě, který trůníš na cherubech a serafínech? Pohleď, po tvém kříži šlapou pohané! Kde je tvá sláva?
Při pohledu na to všechno se chci – v žáru tvé lásky – nechat rozsekat na kousky a umřít jako svědek tvé lásky. Ukaž mi, Pane, svou moc, pomoz mi, aby se tvá síla v mé slabosti projevila a oslavila přede všemi národy.
(…)
Nejmilejší bratři, při poslechu těchto věcí se radujte a v hymnech stále děkujte Bohu, prameni každého dobrého daru, a spolu se mnou ho chvalte: Jeho milosrdenství trvá na věky.
(…)
Toto všechno vám píšu, aby se moje i vaše víra spojily v jednom společenství.
Zatímco řádí bouře, vhazuji kotvu živé naděje, která je v mém srdci, až před samý Boží trůn.

Autor textu: Pavel Le-Bao-Thin (+1857)
Převzato z: dodatek Čítanka o naději z knihy: Kotva naděje od autorky Kateřina Lachmanová
Vydalo Karmelitánské nakladatelství
Titulek a redakční úpravy: redakce webu kna.cz
-101306-

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému