Pán mě skrze modlitbu mění

22.8.2016

Někdy člověku může modlitba připadat nudná. Může ho rozptylovat mnoho vážných záležitostí. Je snadné říci: „No tak k čemu mi tohle je?“ nebo „Co z toho mám? Vůbec nic necítím!“

Věrnost v modlitbě je nezbytná. Modlitba je dar Boží. Abych mohla s tímto darem spolupracovat, musím být ukázněná a věnovat modlitbě čas. Pochopila jsem, že když jsem ochotná ten čas modlitbě věnovat, pak mi Pán dá milost a naučí mě, jak se mám modlit. A skrze modlitbu mě pak mění. 

Někdy není jednoduché jen sedět před Pánem. Někdy to člověku může připadat nudné, jindy nemá co říci. Může ho rozptylovat mnoho vážných záležitostí. Je snadné říci: „No tak k čemu mi tohle je?“ nebo „Co z toho mám? Vůbec nic necítím!“ Může se zdát, že se při modlitbě nic neděje. Důkaz o moci modlitby však přichází později, když pracujete nebo sloužíte. Uvědomujete si vnitřní sílu, kterou vám modlitba dala – stejně tak i vhled a moudrost, které dostanete později, ve chvíli, kdy jich je třeba.

Když se někde zmíním, kolik času denně věnuji modlitbě, lidé někdy řeknou: „A kde na to berete čas?“ nebo „A co tam celou dobu říkáte? To by pro mě byla nuda.“ Chtěla bych se podělit o zjištění, kterého se mi dostalo, když jsem jednou právě tak seděla před Pánem. Jen jsem se dívala na Nejsvětější svátost, adorovala Ježíše a říkala jsem mu, že nemám moc co říci kromě toho, že ho miluji. Cítila jsem, jako by mi Pán říkal: „Ale copak nevíš, že mně nemusíš říkat nic? Jenom se mnou buď. Pojď do mé přítomnosti. Nejde o to, co ty děláš pro mě, jde o to, co já chci udělat pro tebe.“  A pak jsem jakoby uviděla obraz člověka, který vyšel ze svého domu a posadil se na slunce. Jak tak seděl ve sluneční záři, nic nedělal, ale začala se měnit jeho barva. Lidé, kteří ho viděli, věděli, že byl na slunci – bylo to vidět na jeho kůži. A ten člověk to věděl také, protože cítil účinky slunce: teplo a světlo. Vnímala jsem, jak mi Pán říká: „A tak to je, když přicházíš do mé přítomnosti. Zakusíš, jaké má čas, který se mnou strávíš, účinky. Lidé to uvidí na tvých skutcích.“  Bylo to pro mě velké poučení – vím, že nemusím vždycky mluvit, musím tam s Ježíšem jenom být.

Modlitba nás udržuje ve spojení s Ježíšem. Modlitba nám pomáhá rozlišovat, co přichází od Boha a činí nás citlivými vůči tomu, co od Boha nepochází.

 

Z knihy: Briege McKenna, Zázraky se opravdu dějí

Zázraky se opravdu dějí

Briege McKenna, Henry Libersat
Info a běžná cena: brožovaná, 129 s., 219 Kč
Edice: Osudy
Vydáno: 2016
Objednací číslo: 101975
Druh zboží: kniha
NovinkaKoupit

 

Anotace knihy
Málokterá žena změnila život tolika kněží po celém světě jako irská sestra Briege McKenna. Zajímavé je, že v době, kdy se mnohé katolické ženy v USA domáhají práva na svěcení, sestra Briege se cítí povolána kněze ze všech sil podporovat. Už několik desetiletí cestuje po celém světě a slouží jim Božím slovem a modlitbou za uzdravení.
Jaké uzdravení? Sestra Briege odevzdala celý svůj život Kristu a každý den se učí více ho znát a milovat. Jejím největším darem je právě schopnost zvát druhé k obrácení, probouzet v nich touhu po tom, aby i v jejich životě byl Ježíš na prvním místě. Bůh sám pak doprovází její svědectví znameními a zázraky, jak to dělal v dobách apoštolů. Sestra Briege dosvědčuje: „To Bůh dělá divy. Jsem přesvědčena, že nikdo nemůže dělat víc, než ukazovat na Ježíše, pomáhat ostatním objevovat ho ve vlastních srdcích a dovolit mu, aby je obdaroval.“ Kéž je tato kniha pro mnohé pramenem povzbuzení a nové naděje, že Pán je stejný – včera, dnes i navěky.
 
Nabídka podobných titulů:
- tituly od tohoto autora: McKenna Briege  Libersat Henry  
- tituly z této edice: Osudy
- Knihy od tohoto původce: Karmelitánské nakladatelství

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články