Nepřijatý dar

17.10.2013

Byl jednou jeden náročný a přísný učitel, kterého si ale mnozí studenti cenili jako člověka spravedlivého a chápajícího. Když jednoho letního dne skončila výuka a učitel na stole urovnával papíry, přistoupil k němu jeden student a vyzývavým způsobem řekl: „Pane učiteli, ani nevíte, jak jsem rád, že už po vyučování nebudu muset poslouchat ty vaše nesmysly a dívat se na ten váš nudný ksicht.“

Student stál vzpřímeně a tvářil se arogantně. Očekával, že se učitel neovládne a zareaguje uraženě.
 
Učitel se na žáka zadíval a s naprostým klidem se ho zeptal: „Když ti někdo nabídne něco, co nechceš, přijmeš to?“
 
„Jasně že ne,“ odpověděl chlapec neuctivě. Poněkud ho však znepokojilo, že mu učitel položil otázku s takovou přívětivostí. 
 
„Dobrá,“ pokračoval učitel. „Když se někdo snaží mě urazit nebo mi řekne něco nepříjemného – něco mi nabízí, v tomto případě pocit hněvu a zloby –, můžu se rozhodnout jeho pocity nepřijmout.“ 
 
„Nechápu, kam míříte,“ odpověděl student.
 
„Je to jednoduché,“ řekl učitel. „Nabízíš mi vztek a pohrdání. Jestliže se urazím a rozzlobím, tvůj dar přijmu; ale já, milý příteli, raději zůstanu pokojný.“ „Chlapče,“ zakončil učitel příjemným tónem, „tvůj hněv přejde, ale nesnaž se ho nechat u mě, protože mě nezajímá; nemohu dohlížet na to, co nosíš v srdci, ale jsem zodpovědný za to, čím si naplním to své.“
 
 

Z knihy: Vlídné příběhy
Autor: José Carlos Bermejo
Vydalo Karmelitánské nakladatelství 
Redakčně upraveno
-101786-

Třetí sbírka příběhů z pera známého španělského autora. Každá z jeho sbírek vznikala několik let, jsou výsledkem pečlivého výběru ze stovek příběhů, které autor přečetl a vyslechl při setkáních s mnoha lidmi. Jeho příběhy vycházejí ze života a ukazují nám jeho různé tváře.

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému