Nebuď něčí fotokopií, ale stávej se sebou samým

19.4.2020

Někdy tě mohou pocity méněcennosti přivést do stavu,
že nechceš vidět své nedostatky a slabosti,
ale tím by ses mohl uzavírat růstu a zrání.
Dovol Bohu, ať tě miluje.
On tě miluje takového, jaký jsi,
váží si tě a má k tobě úctu,
a přitom ti také nabízí stále víc:
hlubší přátelství s ním,
více vnitřní síly,
větší pokoj a duchovní radost...

Pán pro každého připravil jedinečnou a zvláštní cestu

Nestaneš svatým a nedojdeš k cíli tím, že budeš kopírovat druhé. Následovat svaté totiž vůbec neznamená kopírovat jejich životní styl ani způsob, jakým žijí svoji svatost: Jejich svědectví jsou prospěšná k tomu, aby povzbuzovala a motivovala, ale nesmíme se snažit je kopírovat. To by nás mohlo dokonce vzdálit od té jedinečné a zvláštní cesty, kterou pro nás Pán připravil.

Kdyby ses jen opičil, ochudil bys tento svět

Máš objevovat, kým jsi, a osobním způsobem rozvíjet svou svatost nezávisle na tom, co říkají nebo si myslí druzí. Stávat se svatým znamená stávat se plněji sebou samým, jakého si tě Bůh vysnil a přál stvořit, a ne být něčí fotokopií. Tvůj život musí být prorockým podnětem, který bude inspirací pro druhé, zanechá stopu v tomto světě, jedinečnou stopu, kterou můžeš zanechat jenom ty. Ale kdyby ses jen opičil, ochudil bys tento svět a také nebe o to, čím mu nebude moci přispět nikdo jiný místo tebe.

Svatý Jan od Kříže ve své Duchovní písni napsal, že každý musí získat užitek z jeho duchovních rad „vlastním způsobem“, protože sám Bůh zjevuje svou milost „některým jedním způsobem a některým způsobem jiným“.

 

 

Z knihy (redakčně upraveno):

 

Posynodní apoštolská exhortace mládeži a celému Božímu lidu.

Christus vivit - Kristus žije

 

Dopis papeže Františka je určen především mladým lidem. Připomíná jim základní pravdy víry a současně je povzbuzuje k růstu ve svatosti a horlivosti v osobním povolání. František se nechal inspirovat bohatými úvahami a rozhovory na synodě o mládeži v roce 2018. Inspirativně, důkladně a mnohdy překvapivě pojednává o tématech, jako jsou domov, autorita, různé formy zneužívání, osobní růst, partnerské vztahy, stále větší propojenost i samota v digitálním prostředí, migrace, nezaměstnanost a mnohé další.

 

***


Christus vivit - Kristus žije

E-kniha ke stažení zdarma

 

 

 

 

 

 

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému