Můžou mít spory v manželství nějakou výhodu?

9.11.2014

Konfliktní situace jsou příležitostí,
díky nimž manželé mohou odhalit,
kým vlastně jsou,
co je trápí,
jaký mají charakter.

Výhodou sporu je, že člověk lépe pochopí skryté pocity svého protějšku. „Proč se můj muž tak rozzlobí, když připomenu tuto záležitost? Proč se neumí ovládat, když mluvíme na tohle téma? Proč je manželka tak přecitlivělá, když se zmíním o jeíich rodičích?“ Během konfliktu máme šanci odkrýt velké množství do té doby skrytých potřeb a nedostatků.

Hněv je přirozeným instinktem,
sám o sobě není něčím špatným

Dříve než se pustíme do řešení sporu, musíme se naučit ovládat svůj hněv. Ten v člověku narůstá při každém konfliktu, a pokud nevíme, jak ho ovládnout, je zbytečné pokoušet se řešit daný problém. Existuje postup, jímž si lze nacvičit ovládání hněvu.

Hněv je přirozeným instinktem, který nám dal Bůh. Sám o sobě není něčím špatným, pokud  kvůli němu nespravedlivě neublížíme druhému člověku. Bůh do nás vložil tento pud proto, abychom se jeho prostřednictvím pokusili měnit věci, celý svět. Díky tomuto instinktu se pokoušíme dát do pořádku záležitosti v osobním životě i ve společnosti. Kdybychom nepociťovali hněv, nesnažili bychom se odstranit křivdy, které okolo sebe vidíme.          

Nemůžeme kontrolovat své pocity,
ale můžeme kontrolovat své skutky a chování

Stejně jako i jiné emoce se v nás hněv probouzí jen za určitých okolností. Rozhodující je, jak se ho naučíme ovládat. Nemůžeme kontrolovat své pocity, ale můžeme kontrolovat své skutky a chování. Prožívání žárlivosti a hněvu, sexuálních tužeb, strachu, sympatie či antipatie vůči někomu, pocitů nevraživosti nebo vnitřního zranění, to všechno patří k lidské přirozenosti. Dokonce i kdybychom se stali svatými, vnímali bychom všechny tyto pocity. Nemůžeme před nimi uniknout, nemáme dokonce ani zodpovědnost za to, že je máme. Jsme ale postaveni před rozhodnutí, jak s nimi naložíme. 

Konflikty se nedají řešit magicky

Konflikty se nedají řešit magicky. Nemůžeme se jim věnovat ve chvíli, kdy jsme maximálně rozčíleni nebo se cítíme velice nejistě. Urovnat konflikty se nejčastěji pokoušíme následujícími způsoby:

– ustoupíme,
– dohodneme se na kompromisu, 
– shodneme se, že se na řešení neshodneme...

 

 

 

Zpracováno podle knihy:

Výstup na horu manželství

Elias Vella
Info a běžná cena: brož., 192 s., 199 Kč
Téma: spiritualita, psychologie
Edice: Familia
Vydáno: 2014
Objednací číslo: 101847
Druh zboží: kniha
Koupit

 

Anotace knihy
Hora manželství může odstrašovat ty, kdo se bojí výšek a nedokážou ocenit schopnost sebedarování. Je ji však možné zdolat láskou vycházející od Boha, která zve do živého vztahu s ním i s naším partnerem.
Kniha, která vznikla na základě přednášek Eliase Velly o manželství, nabízí čtenářům podstatné rady pro zdravý manželský život. V první části autor ukazuje autentický obraz manželství v kontextu svátostného života. Druhá část knihy konfrontuje čtenáře se současnými problémy, jako jsou cizoložství, poruchy sexuální identity, odluka, rozvod atd., a přináší řešení těm, kteří usilí o pokoj, uzdravení a stálost ve svých vztazích.
Klíčová slova
manželství
Nabídka podobných titulů:
podobné tituly
- tituly od tohoto autora: Vella Elias  
- tituly z této edice: Familia
- Tituly k tomuto tématu: spiritualitapsychologie
- Tituly ke klíčovým slovům této knihy: manželství 

 

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému