Moudrý muž v biblickém pohledu

9.9.2009

Moudrý muž v biblickém pohleduPožehnán buď muž, který důvěřuje Hospodinu Jeremiáš 17,7 Každý máme svá zamilovaná témata. Znám muže, pro něhož je motocykl snad to nejpřitažlivější na světě. Hudba mu nic neříká. Ale oživne, jakmile se začne hovořit o motocyklech. A znám jiného, který je takto směrován na moderní hudbu. Doma má tisíce cédéček. Má nejlepší možné přehrávače, sluchátka a s moderní hudbou vstává i usíná. I já mám své téma. Jsou jím stromy. Ani ne tak ovocné stromy (ač pocházím ze „zahrady Čech“), ale stromy zvané okrasné. Platany jsem měl spočítané v celém Československu. Osaměle rostoucí vzrostlý strom (tak zvaný solitér) musím navštívit, kdyby na chleba nebylo.

Když jsem se dozvěděl, že žalmista přirovnává moudrého člověka ke stromu, který roste u tekoucích vod, šel jsem se na takový strom podívat. Navštívil jsem zámek v Častolovicích, jehož parkem protéká potok. A u toho potoka roste takový krásný strom. Radost pohledět. Z potoka bere po léta to, co potřebuje k životu.

Když víme, odkud bere krásný strom to, co potřebuje k životu, ptáme se: „A odkud bere moudrý člověk energii k životu?“ Odpověď můžeme najít například v 1. žalmu. Je tam napsáno: „Oblíbil si Hospodinův zákon a nad ním rozjímá ve dne i v noci.“ Martin Buber, který byl v hebrejštině na slovo znalým odborníkem, se zajímal o to, co původně znamenalo slovíčko „rozjímá“ uvedené v originále. A našel dva významy. Jeden hovořil o tom, že se tím slovem vyjadřovala situace, kdy lev ulovil kořist, pevně ji držel a v očekávání toho, co bude, si samou slastí pobrukoval. Druhý hovořil o holubech. Když se ti slétnou na rozhozené zrní, zobají a při tom slastí vrkají. Dostává se jim toho, co je pro život nejdůležitější.

Hledání a nacházení toho, co je k životu, je podle Bible jednou z charakteristik moudrého muže. V Bibli je však uvedena i druhá stránka – nejen to, co dělá, ale i to, co nedělá. Jsou tam hned tři věci: I když slyší, co říkají lidé, kteří zavírají oči před Božími věcmi, jejich radami se neřídí. Nedělá to, co oni dělají – nechodí po jejich cestách. A kde se scházejí a Pánu Bohu se vysmívají, tam s nimi nesedává.

Tak nám Bible vykresluje smysluplný a zdařilý život moudrého muže, který má jako vzrostlý strom kořeny hluboko u pramene vod a korunu v nebesích.
 

Z knihy O moudrosti s Jaro Křivohlavým

Autor: Jaro Křivohlavý   |   Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému