Modlitby Jana Pavla II.

30.4.2010

Modlitby Jana Pavla II.Dne 8. září 2002 během modlitby „Anděl Páně“ papež Jan Pavel II. řekl: „Moderní člověk se zdá sebejistý, a přece, především v kritických okamžicích, musí uznat svou nemohoucnost: tehdy si uvědomuje, že nedokáže účinně jednat, a tak žije v nejistotě a ve strachu. Způsob, jak čelit nejen těmto citelným obtížím a osobním či společenským problémům, nabízí modlitba plná víry. Ten, kdo se modlí, neklesá na mysli ani tváří v tvář těm největším obtížím, protože si uvědomuje, že Bůh je s ním a že v jeho otcovském náručí nalézá útočiště, klid a pokoj ducha. A navíc, otvíráme-li se v důvěře Bohu, otvíráme se velkoryseji i bližním, stáváme se schopnějšími utvářet dějiny podle Božího plánu.“

Připomenutím těchto slov bych rád vyjádřil svou radost nad vydáním knihy modliteb Jana Pavla II. Knížka nám poskytuje možnost vstupovat na cestu modlitby papeže, který sám k modlitbě vyzýval a který byl věrohodným svědkem její síly a účinnosti. Když bereme do rukou tuto knížku modliteb inspirovanou duchem Jana Pavla II., jsme povzbuzováni a zváni k častějšímu otevírání naší duše pro Boží přítomnost. Přeji všem, kteří se budou za pomoci této knihy modlit, aby stále hlouběji poznávali velikost Boha a jeho nezměrnou moc a lásku.

arcibiskup Kazimierz Nycz
metropolita varšavský

 

Maria zjevující lásku, kterou je Bůh

Matko! Otevři lidská srdce a dej všem pochopit, že jedině v duchu evangelia a v naslouchání Kristovu přikázání lásky a blahoslavenství z horského kázání lze budovat stále lidštější svět, ve kterém skutečně poroste důstojnost každého člověka.

Matko, přijmi mládež a děti. Přijmi též nemocné a osamělé. Přijmi ty, kteří fyzicky pracují v zemědělství a v průmyslu. Přijmi i lidi pracující duchem ve školách, na univerzitách, v úřadech a v institucích. Přijmi je všechny! Ať se díky tvé neustávající přítomnosti – ty, Aparesido – nepřestává na této zemi zjevovat Láska mocnější než smrt a mocnější než hřích. Nechť se nepřestává zjevovat Bůh, který tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby nikdo nezahynul, ale měl život věčný. Amen.

Aparesida, Brazílie 4. července 1980

 

kniha: Modlitby Jana Pavla II.
autor: Jan Pavel II., Zenon Ziólkowski
vydalo: Karmelitánské nakladatelství
Titulek a redakční úpravy: redakce webu kna.cz
-101538-

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému