Modlitba za umírajícího

1.11.2023

Když se zdá, že nastává chvíle odchodu,
a je-li umírající připraven na smrt jako křesťan,
může se někdo z přítomných pomodlit
některé následující modlitby:

 

1

Křesťanská duše,
vydej se na cestu z tohoto světa
ve jménu Boha, všemohoucího Otce,
který tě stvořil,
ve jménu Ježíše Krista, Božího Syna,
který pro tebe trpěl, 
ve jménu Ducha Svatého,
který byl na tebe vylit;
kéž ještě dnes dojdeš pokoje
v příbytku u Boha na svatém Siónu
ve společenství se svatou Bohorodičkou Pannou Marií,
se svatým Josefem a se všemi anděly a svatými.

 

2

Odporoučím tě drahý bratře (sestro),
všemohoucímu Bohu,
odevzdávám tě tomu, který tě stvořil.
Vrať se tedy k svému původci,
který tě uhnětl z hlíny země.

Kéž ti při odchodu z tohoto života
vyjde naproti svatá Panna Maria, andělé a všichni svatí.

Kéž tě osvobodí Kristus,
který byl pro tebe ukřižován,
kéž tě osvobodí Kristus,
který za tebe dal život.
Kéž tě Ježíš Kristus, Syn Boha živého,
uvede do svého ráje.

On je pravý pastýř;
kéž v tobě pozná svou ovečku.
Kéž tě očistí ode všech hříchů
a připočte ke svým vyvoleným.

Kéž uvidíš tváří v tvář svého Vykupitele
a kéž na věky věků požíváš
blaženého patření na Boha.
Amen.

 

Více naleznete v knížce: 

Náhled

Modlitby za umírající a zemřelé
Vojtěch Kodet

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému