Modlitba přináší pokoj a důvěru i do bouří života

7.10.2006

Modlitba přináší pokoj a důvěru i do bouří života Pokud se budeš opravdu modlit, vznikne v tobě hluboký pocit důvěry. Budou tě provázet andělé, kteří ti odhalí smysl všeho stvoření. (Evagrius, Modlitba 80)

Vedle pokoje je největším plodem modlitby důvěra. Tato důvěra dává nahlédnout, že všechno co je, je dobré. Pro Evagria je kontemplace vnitřní souhlas s bytím, vyslovení ano vlastnímu životu, světu a způsobu jak byl stvořen. I když řadou věcí trpím a život vůbec neprobíhá hladce, přesto v kontemplativní modlitbě zakouším, že v hloubi je všechno dobré. Když v sobě zakouším Boha, ztratí všechny trampoty na důležitosti. Pro svůj životní osud mnohdy nemám vysvětlení, přesto v hloubi duše cítím, že všechno je dobré. Prožívám důvěru, že Bůh, který mě zformoval je stále při mě a že vše vede k dobrému. Důvěra vyvěrající z modlitby se pak rozprostírá i na všechny kolem. To ve mně posiluje důvěru, že i oni jsou v jádře dobří a Bůh je s nimi.

Při modlitbě mě budou doprovázet andělé. Anděl, jenž hledí na Boží tvář, otevírá i mé oči pro Boží tajemství. Dá mně nahlédnout i do smyslu stvoření. Ukáže mně, že se ve stvoření zrcadlí jeho Tvůrce a že je možné skrze stvořený svět zakoušet Božího ducha a Boží lásku. Můj zrak zaostří tak, že ve všem rozpoznám Boha. Budu vnímat krásu rostlin a objevím v nich Boží něžnost. Na podzim se budu obdivovat pestrobarevnému listí a v něm spatřím krásu Boha. Hory mě budou upomínat na Boží vznešenost, na jeho svatost a velikost. Má modlitba nebude uzavřena jen v komůrce mého srdce, ale rozestře se na všechno co uvidím, uslyším, čeho se dotknu, k čemu přivoním a co ochutnám. Andělé mě zasvětí do umění, které mně ukáže cestu jak ve všem zakoušet a prožívat Boha.

Autor textu: Anselm Grün
Převzato z knihy: Otcové pouště s Anselmem Grünem
Vydalo Karmelitánské nakladatelství
Titulek a redakční úpravy: redakce webu kna.cz
-10829-

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému