Modlím se docela prostě, vůbec ne nějak pobožně (kardinál Martini)

19.10.2013

Modlím se docela prostě. Všechno, co mě napadá, co musím dělat, co mi dělá starosti, také všechno potěšitelné a především lidi, na které myslím, předkládám Bohu.

Mluvím s ním naprosto normálně, vůbec ne nějak pobožně. Při modlitbě zakouším, že mě někdo nese a drží, třebaže vidím tolik problémů, a také slabostí v církvi. Když se modlím, vidím světlo. Roste má naděje i má síla něco vykonat. Prohlubuje se důvěra. … 

Až budu umírat, snad mě bude někdo držet za ruku. Mým přáním je, abych se pak dokázal modlit. Modlitbu si musíme stále osvojovat. Potom můžu zakoušet, že u Boha je moje útočiště. Smrt mi toto útočiště nemůže vzít. 

 

Carlo Maria Martiny, Hovory v JeruzaléměAutor: Martini Carlo Maria 
Kniha: Hovory v Jeruzalémě
Vydalo: Karmelitánské nakladatelství
Titulek a redakční úpravy: redakce webu kna.cz
- 101772-

 - tituly z této edice: Inspirace

 

 

 

 

Zajímavé tituly k tématu modlitba:

Modlitba chudého

Pierre-Marie de la Croix
Info a běžná cena: brožovaná s klopnami, 108 s., 139 Kč
Téma: spiritualita
Edice: Carmelitana
Vydáno: 2013
Objednací číslo: 101774
Druh zboží: kniha
Koupit

 

Anotace knihy
Vydáme-li se po cestě modlitby, vyvstanou před námi překážky, které nás přinejmenším znejistí, pokud nás nepřipraví o odvahu pokračovat. Zkušený průvodce na cestě modlitby nám však může ukázat cestu bludištěm slepých cest a jiných nástrah. Právě to činí otec Pierre-Marie prostřednictvím několika čtivých kapitol, vycházejících z hluboké znalosti Písma a karmelských světců, ale i z vlastní zkušenosti. Ukazuje nám, že modlitba není výsadou nějaké duchovní elity: to, co Pánu brání k nám přijít, není naše chudoba, nýbrž naše snaha tuto chudobu skrýt. Stydíme se za svoji chudobu jako kdysi Adam za svoji nahotu, a zakrýváme ji směšnými cáry. Bůh je pravda, a nemůžeme se s ním setkat jinak než v pravdě o své chudobě. Kdybychom nahlédli a přijali propast své chudoby, hned by ji zaplnila plnost Boží milosti, protože „propast volá propast“.
 

 

Pozvání k přímluvné modlitbě

Cyril John
Info a běžná cena: brožovaná s klopnami, 104 s., 119 Kč
Téma: spiritualita
Edice: Malý duchovní život
Vydáno: 2013
Objednací číslo: 101793
Druh zboží: kniha
NovinkaKoupit

 

Anotace knihy
Autor je toho názoru, že stojíme na prahu zlatého věku přímluvné modlitby. Navzdory tomu, kolik pozornosti se věnuje v současnosti potřebě přímluvné modlitby, nenajdeme na toto téma dostatek kvalitní literatury. Kniha chce inspirovat mnohé lidi k tomu, aby zatoužili přijmout konkrétní závazek k apoštolátu přímluvné modlitby. Každý křesťan je totiž povolán k přímluvné modlitbě a většina z nás by se měla přimlouvat mnohem víc, než jsme zvyklí. Jako věřící jsme povoláni k jedinečnému poslání: nejen abychom žádali o konkrétní věci, ale abychom stáli ve víře a lásce před Bohem za druhé lidi, tak jako praotcové Izraele i proroci, tak jako celé generace světců. 
Kéž Duch svatý podněcuje stále více jednotlivců, modlitebních řetězců i center pro přímluvnou modlitbu v církvi, abychom se „postavili do trhliny“ před Boží tváří (srov. Ez 22,30) a přimlouvali se za příchod Božího království.
 

 

 

 

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému