Mnozí se bojí Marii milovat, protože si myslí, že by tím mohli Ježíši ubírat na jeho slávě

17.5.2020

Maria je dar.
Když nám Ježíš dal z kříže téměř všechno – sílu,
Ducha, vlastní krev a energii,
ještě stále mu zůstávalo jedno: jeho matka.
Všimněte si však, že Janovi neřekl:
„Postarej se o mou matku“,
ale odevzdal mu ji se slovy:
„… Hle, tvá matka!“ (Jan 19,27).

Ježíš nám daroval svou matku Marii jako vzácný dar.

 

Mnozí se bojí Marii milovat, protože si myslí, že by tím mohli Ježíši ubírat na jeho slávě. Ale když vám někdo dá dar a vy ho necháte nerozbalený, urážíte dárce. Bojíte se, že ji budete až příliš milovat? Svatý Maxmilián Kolbe na tuto námitku odpovídá: „Znepokojovat se musíte až ve chvíli, kdy si myslíte, že Marii milujete více, než ji miluje Ježíš!“

Nicméně Maria není pouze darem od Boha, ale i každodenní společnicí. Stává se jí tehdy, když ji přizveme, aby se spolu s námi modlila, chválila Boha a děkovala mu. Nemáme k ní tedy pouze chovat zbožnou úctu, ale zároveň se s ní setkávat jako s naší sestrou ve víře a matkou. A je-li pro vás Maria prostřednicí evangelizace, neboli tou, jejíž pomocí přivádíte lidi k Ježíši, lze ji nazvat i „charismatem“ (darem Boží milosti).

 

Modlitba

Dnes se chci, Pane, svěřit do rukou Panny Marie, mé milované Matky, která je jedním z tvých nejnádhernějších darů. Tak jako jsi ty pomohl Marii přemýšlet a uchovávat všechno v jejím srdci, pomoz i mně, Pane, uchovat si ve svém srdci všechno, co jsem se z této knihy naučil. Kéž by byla Maria mou Matkou ve všech životních okolnostech, aby se můj život mohl stát nepřetržitým díkůvzdáním, jako je tomu v Magnificat; a velebením tebe, Pane, za všechny plány, které se mnou máš.

Panno Maria, obracíme se k tobě v modlitbě: „Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší.“ Amen.

 

 

Zpracováno podle knihy:

Na orlích křídlech

Na orlích křídlech

Elias Vella

Další kniha o modlitbě? Vždyť o ní byly napsány už tisíce knih. Proč si tedy troufám psát znovu na toto téma? Vždycky, když čekám na letišti, přemýšlím, proč existuje tak velké množství parfémů..., pečiva.... a všechny mají svou vlastní vůni či chuť. Všechny jsou výborné, a přece odlišné. Tato kniha se nechce omezit na poskytnutí teologických informací. Mým záměrem je předat vám zkušenost s Ježíšem, "vtáhnout" vás do ní, umožnit vám, abyste se s ním nově setkali.

 

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému